Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jepice a vážky - prezentace

Jepice a vážky - prezentace


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, Bohumín

Charakteristika: Stručná prezentace obsahuje taxonomické zařazení a informace o základních vlastnostech a rozmnožování jepic a vážek.

Obsah

1.
Jepice
1.1.
Taxonomie
1.2.
Rozmnožování
1.3.
Základní informace
2.
Vážky
2.1.
Taxonomie
2.2.
Rozmnožování
2.3.
Základní informace

Úryvek

"Jepice (Ephemeroptera)
Taxonomie
Říše: Živočichové
Kmen: Členovci
Podkmen: Šestinozí
Třída: Hmyz
Řád: Jepice
Rozmnožování
Vývoj nepřímý
Proměna nedokonalá

Vajíčka se ze zadečku jepice přilepí na podklad ve vodě

Tracheální žábry u larev

Výskyt subimaga – rarita

Vajíčka + larvy ve vodě
Základní informace
Nejstarší; prvohory
Dva páry křídel, přední výrazně větší
Křídla kolmo na tělo (ne rovnoběžně s tělem)
2 štěty, někdy + 1 paštět

Jepičí život (dospělci, nikoliv larvy)
1-3 dny
Nepřijímání potravy ve stádiu dospělce

Samci - po kopulaci Samičky - po nakladení vajíček
Výskyt: u vod, lesy, louky
Bioindikátor čistoty vody"

Poznámka

Součástí práce je množství obrazového materiálu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x513cc67a097f7.zip (2319 kB)
Nezabalený formát:
Jepice_a_vazky.ppt (2713 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse