Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jiří Gruša: Dotazník aneb Modlitba za jedno město a jednoho přítele

Jiří Gruša: Dotazník aneb Modlitba za jedno město a jednoho přítele


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem románu Dotazník českého spisovatele Jiřího Gruši. Vypisuje postavy, včetně jejich charakteristiky. Dále se věnuje genezi díla a analyzuje jazykovou stránku. Informuje o kompozici románu, hlavní myšlence, i ději románu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Postavy
3.
Kompozice
4.
Jazyk
5.
Rozdělení knihy
6.
Charakteristika postav
7.
Hlavní myšlenka
8.
Děj románu

Úryvek

"Kniha Jiřího Gruši Dotazník aneb Modlitba za jedno město a jednoho přítele vyšla česky poprvé v Sixty Eight Publishers, Toronto 1978, v Čechách byla poprvé vydána v roce 1990 v nakladatelství Atlantis. Nově byla kniha vydaná v Praze v roce 2004 v nakladatelství Lidové noviny.
V Grušově románě se setkáváme s celkem devíti postavami. Hlavním hrdinou je Jan Chrysostom Kepka. Jan je vypravěčem knihy, který se již po šestnácté uchází o práci a musí vyplnit dotazník. Rubriky však bere velmi důsledně a při vyplňování vzpomíná na své dětství, narození a sleduje životy svých příbuzných ve zpětné vazbě až do 18. století. Dalšími postavami jsou Alice a Edvín, Janovi rodiče. Dále jsou to Edvínovi bratři Bonek, přísný, tvrdý, autoritativní, úspěšně dokáže využít jakékoliv doby ve svůj prospěch, a Olin, svérázný, drsný, ale s dobrým srdcem, zabývá se vytvářením horoskopů a je posedlý myšlenkou na vytvoření nového plemene koček. V knize vystupují také dvě ženy z rodiny Klánových, Erna, Janova první láska se kterou se znali již od dětství, a Mirena, její matka, která se stane Janovou první milenkou místo Erny, když vyučuje Jana klavíru. Posledními dvěmi postavami jsou pan Vostárek, hodný, ale trochu bláznivý místní vynálezce posedlý létáním, a Gibiš, bláznivá postava nadřízeného z vojny.
Román je složen z až reportážního vyprávění drobných příběhů, které jsou vybrané bez ladu a skladu ze života vypravěče tak, jak mu utkvěly v paměti. Vypravěč je vypráví do nejmenších podrobností, popisuje především dojmy, pocity a představy dokreslující maličkosti, naopak pro škatulkářství nutná fakta jsou zmíněna jen tak mimochodem, nebo nejsou zmíněna vůbec.
„Román Jiřího Gruši Dotazník aneb modlitba za jedno město a přítele, často diskutovaný na počátku 90. let, nabízí čtenářům zvláštní vypravěčskou perspektivu. Jednak vede ke vnímání klíčového motivu „dotazníku“ a s ním souvisejícího příběhu na pozadí husákovské normalizace, v rámci absurdního omezování lidské svobody, jednak takový úhel nazírání zpochybňuje, všechno známé transformuje do fantaskních vizí. Na jedné straně vybízí k pohledu na empiricky ověřitelný svět, viděný očima hlavního protagonisty, nutí nás hledat analogie mezi románovou fikcí a reálnou skutečností, na druhé straně ale hypertroficky rozvíjí možné verze vyprávění a přenáší nás do jedinečného časoprostoru groteskní smyšlenky. Vnímatelé se pak musí ptát, kým je onen subjekt, který připomíná ,malého českého člověka‘ a současně se vrací až do prenatálního stavu, převtěluje se do svých předků, putuje dějinami fiktivního ,Chlumce‘ v 18. století.“
Jazyk je realistický (především u postav), hovorový, občas si jej autor přizpůsobuje (vytváří si např. nová slova) svým potřebám. Do textu jsou často vkládány anglická, německá ale i latinská slova a sousloví, které lépe vystihují autorovu myšlenku a pomáhají čtenáři vcítit se do situace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a26d23f334a8.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Jiri_Grusa_Dotaznik.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse