Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jiří Suchý: Člověk z půdy

Jiří Suchý: Člověk z půdyKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Člověk z půdy, jehož autorem je Jiří Suchý.

Obsah

1.
Jiří Suchý: Člověk z půdy

Úryvek

"Člověk z půdy
Suchý Jiří
Motto: „Tuto hru připisujeme všem mladým umělcům,
kteří v domnění, že objevují nové,
vracejí se do let dvacátých.
Přejeme jim, aby raději v domnění,
že se vracejí do let dvacátých,
objevovali nové!“
Člověk z půdy byl první premiérou divadla Semafor. Poprvé byla hra uvedena 30. 10. 1959, dosáhla 230 repríz a písničky z této hudební komedie se na deskách okamžitě šířily celou republikou, stejně jako věhlas autorů - hudby Jiřího Šlitra a textu Jiřího Suchého.
Hlavní postavy: Petr a Martina, Antonín Sommer, Hedvika, Malý lord, Přemysl, Nezamysl, Výmysl, Nesmysl. (revuální boys)
V roli Petra se na premiéře představil Karel Brožek, Martinu hrála Pavlína Filipovská, v roli Antonína Sommera se postupně vystřídali Miroslav Horníček, Miloš Kopecký a František Filipovský, Hedviku hrála Renata Tůmová, Malého lorda Jiří Suchý, jako revuální boys začínali Waldemar matuška, Rostislav Černý, Karel Štědrý, Václav Štekl.
Hlavní osu hry tvoří příběh dvojice mladých lidí - Petra a Martiny. Představují prototyp moderní mládeže. Na rande se často uchylují do starého tajemného domu. Při jedné schůzce je náhle překvapí podivný muž.
„Pět let odtud vyhazuju milence a vy půjdete taky! Marš! Počkat, nikam nechodit! (s patosem): Hedvábné kravaty nebes/Vetkané ocelovými prsty/Do pozlaceného brevíře.../Není to k nevíře?/Víte kdo to napsal?
- Nevíme
- No přece - Antonín - no - Antonín So-...
- ....va?
- Antonín Sommer!!!!“
Je to podivínský spisovatel, žijící v tomto domě na půdě. Rozhodne se, že jim ukáže svůj svět a odvede je na půdu, kde píše svá díla. Je to v podstatě muzeum surrealistických rekvizit - nacházíme zde sádrovou utrženou paži, klec a v ní botu...Chce jim přečíst kus svého posledního románu - Robinsona Crusoe.
- Robinson Crusoe?
- Ano, můj poslední román.
- Ale to přece napsal Daniel Defoe?
- A kdo to je?
- Taky spisovatel.
- Hrom aby do toho praštil!
Antonín Sommer je zkrátka podivínský spisovatel, který píše díla, která jsou už napsaná. Vysvětluje to tím, že žádné z těchto děl nezná a nikdy nečetl, protože neumí číst, umí pouze psát. A tak mezi jeho „skvosty“ patří díla jako Stařec a moře, Tři muži ve člunu, V zámku a v podzámčí. Milence si nahoru pozval proto, aby je napsal do svého románu Bílá nemoc. Na scénu vchází nová postava - je to Hedvika, hrdinka Sommerovy Bílé nemoci. „Je to hlavní postava mého románu. je to dívka, která svým tělem stojí na Zemi, ale vědomí své existence - svou duši - má na Měsíci.“ Objevuje se i další oživlá postava, tenkráte z jiné knihy, Malý lord. Snaží se kdekoli najít svou knihu, aby ji mohl zničit. Mezitím, co se Malý lord přetahuje se Sommerem o knihu, prchají Petr s Martinou po žebříku dolů, pryč z půdy. V přízemí se „hraje divadlo“ (je zde tedy využíván efekt divadla na divadle). Plánují si společnou budoucnost, svatební cestu, potomky. Přichází pro ně Malý lord:
- Máte jít nahoru!
- Co tam?
- Chce vás napsat do blbýho románu, tak jestli máte zájem...
- Petře, já bych hrozně ráda, aby nás napsal.
Sommer tedy začíná realizovat svou Bílou nemoc. Chová se jako režisér na jevišti, při „psaní“ staví herce a řídí jejich pohyb. Petra i Martinu naprosto zatahuje do děje, sami už nerozlišují, co je fikce a co je realita. Dvojice milenců má navštívit Hedviku v nemocnici. Uzdravit by ji měla láska. Dochází k „variaci textappealu“, Martině je v zájmu zachránění Hedviky odebrána její duše, ocitá se mimo sebe, na Měsíci. Petr za ni chvíli bojuje, pak je ale okouzlen a zamiluje se do Hedviky. Do děje naštěstí zasahuje opět Malý lord, pronikne na scénu, přitočí se k psacímu stroji a vytrhává a ničí právě popsanou stránku. Tím rozbíjí Sommerovu fikci a svět se vrací do reality. Hedvika na oplátku vrací Malému lordovi jeho knihu - je tedy také vysvobozen. Sommer se bojí pomsty, a tak slibuje, že se změní. Přiznává:
Já, Tonda Sommer, spisovatel český, v nezřízené touze po originalitě jsem předstíral, že nedovedu číst. A teď přicházím mezi vás abych spolu s vámi lokal plnými doušky v lokále života.
Naposledy se chce vrátit nahoru a uklidit nepořádek. Malý lord mu ale nedůvěřuje, a tak za ním odtahuje půdní žebřík. Podivínský spisovatel tak navždy zůstane zavřený na své půdě.
Pane Sommer adie/Zůstane to mezi námi/Že ten život mezi trámy/Se vám špatně nežije/Leč náš názor jiný je/Nám se půda vždycky zdála/Jednak tmavá jednak malá/Pane Sommer adie/Pane Sommer adie!
Hra měla mimořádný úspěch. Bylo to dáno hlavně její nekonvenčností - hovorový jazyk, „páskovský slang“, především ale hudební čísla, kterými byl příběh doplňován. Mnoho písní se stalo evergreeny a jsou známy do dnešní doby - například ústřední milenecká píseň Pramínek vlasů, Martinina Včera neděle byla, song Malého lorda Dítě školou povinné apod."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dd0df143104.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
J_Suchy_Clovek_z_pudy.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse