Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Johann Wolfgang Goethe: Faust

Johann Wolfgang Goethe: Faust


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný životopis Johanna Wolfganga Goetha. Ve druhé části je popsán děj Fausta, který je doprovázen úryvkem.

Obsah

1.
Život
2.
Obsah
3.
Úryvek

Úryvek

“Učenec Faust vidí smysl života ve studiu a ve vědě. V nic jiného nevěří, a proto s ďáblem Mefistofelem uzavírá smlouvu o duši. Oplátkou Mefistofeles, stéle nespokojenému a po stále novém poznání toužícím Faustovi, nabízí své služby. Jestliže Faust dosáhne klidu a uspokojení, zemře a jeho duše propadne peklu.
Mefistofeles, aby odvrátil Fausta od jeho touhy po vědění a tak ho snadněji přivedl k pocitu spokojenosti, se ho snaží připoutat k smyslnému životu. Omladí ho a postará se mu o zábavnou společnost. Zprostředkuje mu příležitost ke sblížení s půvabnou a milou měšťanskou dívkou Markétou. Faustův vztah k Markétce se vyvine ve skutečnou lásku, vymykající se konvencím staré společnosti. Jejich láska však končí tragicky. Markétka bezděčně zaviní smrt své matky i svého bratra. Ze zoufalství utopí své a Faustovo dítě a v žaláři očekává popravu. Odmítne pomoc, kterou jí, donucen k tomu Faustem, nabídne Mefistofeles a tím se vymkne z ďáblovy moci."Učenec Faust vidí smysl života ve studiu a ve vědě. V nic jiného nevěří, a proto s ďáblem Mefistofelem uzavírá smlouvu o duši. Oplátkou Mefistofeles, stéle nespokojenému a po stále novém poznání toužícím Faustovi, nabízí své služby. Jestliže Faust dosáhne klidu a uspokojení, zemře a jeho duše propadne peklu.
Mefistofeles, aby odvrátil Fausta od jeho touhy po vědění a tak ho snadněji přivedl k pocitu spokojenosti, se ho snaží připoutat k smyslnému životu. Omladí ho a postará se mu o zábavnou společnost. Zprostředkuje mu příležitost ke sblížení s půvabnou a milou měšťanskou dívkou Markétou. Faustův vztah k Markétce se vyvine ve skutečnou lásku, vymykající se konvencím staré společnosti. Jejich láska však končí tragicky. Markétka bezděčně zaviní smrt své matky i svého bratra. Ze zoufalství utopí své a Faustovo dítě a v žaláři očekává popravu. Odmítne pomoc, kterou jí, donucen k tomu Faustem, nabídne Mefistofeles a tím se vymkne z ďáblovy moci.

Ve druhém díle je Faust po období zoufalství nad Markétčinou tragédií uveden Mefistofelem na císařský dvůr, aby se rozptýlil a ponořil se znovu do světských zájmů. Získá si císařovu vděčnost tím, že vynálezem papírových peněz zachrání říši před úpadkem. Pro dvorskou společnost vyvolá z podsvětí obraz nejkrásnější ženy starověku – Heleny. Ve vztahu k Heleně, jejíž propuštění z podsvětí si vyprosí, se inspiruje a obohacuje duchem antiky. Teprve po Helenině odchodu se Faust vrací a za své služby si od císaře vyžádá za odměnu pás bažinatého mořského břehu, který chce odvodnit a změnit v úrodnou půdu, na níž by žili svobodní lidé. V této vidině nachází smysl života. Ačkoliv pocit uspokojení znamená pro něho podle smlouvy s Mefistofelem smrt, přece jen jeho nepřemožitelná touha po životní aktivitě a úsilí o dobro lidstva zachraňují jeho duši před peklem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0022.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Goethe_Faust.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse