Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > John Maynard Keynes a monetarismus

John Maynard Keynes a monetarismus


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce se snaží o představení teorií makroekonomiky amerického ekonoma Johna Maynarda Keynese a následně monetarismu Miltona Friedmana. Větší pozornost je věnována názorům Keynese a popisu programu New Deal, který vycházel z jeho teorií.

Obsah

1.
John Maynard Keynes a teorie makroekonomiky
1.1
Jak odstranit vysokou nezaměstnanost
2.
Monetarismus a volná soutěž

Úryvek

"Po velké depresi způsobené Světovou hospodářskou krizí, byli ekonomové přesvědčeni, že se ekonomický systém zotaví z vlastních sil. Ekonomie do té doby obecně věřila, že pokud není volný trh deformován státními zásahy, při jakékoliv změně v prostředí se tržní podmínky automaticky přizpůsobí dlouhodobě nejefektivnějšímu trendu. Tak alespoň chápali ekonomiku klasičtí ekonomové navazující na Smithe. Brzy ale začalo být jasné, že se tak nestane a začala snaha o nalezení alternativního teoretického rámce pro výklad nestability.

Novou teorii, zvanou keynesiánství, představil John Maynard Keynes roku 1936 v knize Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz. Vyslovil v ní názor, že za určitých okolností se nemusí trh nutně vždy přibližovat nejefektivnějšímu bodu, ale může se ustálit v situaci, kdy je produkt nízký a nezaměstnanost vysoká (např. v době krize) Nezaměstnanost viděl jako největší zlo v ekonomice.

Zatímco klasičtí ekonomové si vysokou nezaměstnanost vysvětlovali příliš vysokými mzdami a věřili, že pokud se při takto vysoké nezaměstnanosti sníží mzdy zaměstnanců, nezaměstnanost zmizí. Podle Keynese je tomu však jinak. Pokud zaměstnavatelé sníží svým zaměstnancům mzdy, zároveň tím sníží jejich koupěschopnost, a tím i celkovou poptávku po jejich zboží. Budou tak dosahovat nižších zisků a své zaměstnance začnou propouštět. Vše se tak dostane podle Keynese do jakési spirály, ze které není bez vnější pomoci úniku. Keynes se snažil dokázat, že celé hospodářství může být i při takto vysoké nezaměstnanosti v rovnováze. Navrhoval proto své vlastní hospodářské řešení s "viditelnou rukou státu".

Viděl východisko v rozpočtové politice, tedy rozpočtové stimulaci agregátní poptávky (což je souhrn výdajů všech subjektů - domácností, firem, státu…) v dobách deprese a krytí jejího schodku v dobách konjunktury (ekonomického rozmachu).
Jinými slovy, v době krize, kdy ekonomika stagnuje, stát vydá množství veřejných zakázek, např. na stavbu silnic, a tím dá práci firmám a lidem. Takto vzniklý schodek rozpočtu se vykryje z daní, které stát vybere, až takto zmírněná krize přejde.

V souladu s touto teorií byl rozpracováván i politicko-hospodářský program New Deal prezidenta USA Franklina D. Roosevelta, jehož součástí byl i jeden z největších projektů z veřejných zakázek v historii lidstva, mamutí projekt TVA (regulace břehu řeky Tennessee s výstavbou množství přehrad a vodních nádrží)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cdc2ad584c74.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Keynes_makroekonomika_a_monetarismus.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse