Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > John Steinbeck: Hrozny hněvu

John Steinbeck: Hrozny hněvuKategorie: Americká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Hrozny hněvu, jehož autorem je John Steinbeck.

Obsah

1.
John Steinbeck: Hrozny hněvu

Úryvek

"Hrozny hněvu
Steinbeck John
Poté, co byl propuštěn ze státního vězení v Oklahomě, kde strávil čtyři roky po odsouzení za zabití, se Tom Joad vrací na rodinnou farmu. Potkává Jima Casyho, bývalého kazatele, jenž dříve hlásal víru, že celý život je svatý – i jeho části, jež se zdají být hříšné – a že svatost spočívá v prosté snaze o to, být roven ostatním. Jim doprovází Toma domů, nacházejí však jen opuštěnou farmu. Starý soused Muley Graves, jenž jde kolem, jim oznamuje, že všichni byli z půdy "vypuzeni". Většina rodin, říká, včetně té jeho, zamířila do Kalifornie hledat práci. Druhého dne ráno se Tom a Jim vydávají za Tomovým strýcem Janem, kde – jak je Muley ujistil – by měli najít rodinný klan Joadových. Po příjezdu Tom spatří své rodiče, kterak balí to, co zbylo z rodinného majetku. Jak se dozvídáme, plánují cestu do Kalifornie, kde se hodlají uchytit jako česáči ovoce, neboť viděli plakáty inzerující tuto možnost, v níž spatřují poslední naději, jak vrátit svůj život do starých kolejí.
Putování do Kalifornie v roztřeseném náklaďáku je dlouhé a namáhavé. Dědeček Joad, starý bručoun, jenž si během cesty trpce stěžuje, že nechce opustit svou půdu, umírá krátce po odjezdu. Chátrající auta a náklaďáky, přetížené zašlým nábytkem, způsobují dopravní zácpu na dálnici č. 66: vypadá to, jakoby celá země putovala do Země zaslíbené v Kalifornii. Rodina Joadových potkává Ivyho a Sairy Wilsonovy, pár postižený problémy s autem, a nabídne jim odvoz. Nemoc Sairy Wilsonové ovšem zapříčiňuje, že pár nemůže pokračovat v cestě a od rodiny se v blízkosti kalifornských hranic opět odpojuje.
Jak se rodina přibližuje ke Kalifornii, stále častěji slyší zvěsti o tom, že trh pracovních příležitostí je už vyčerpán. Jeden z "poutníků" sděluje otci Joadovi, že na každých 800 pracovních míst připadá 20 tisíc lidí a že jeho vlastní děti zemřely hlady. Ačkoliv rodina pokračuje v cestě, první dny pobytu v Kalifornii jsou tragické, jelikož umírá i babička Joadová. Zbytek rodiny se přesouvá z jednoho sešlého tábora do druhého, marně hledajíce práci, a zoufale se snaží udržet rodinu pospolu. Noah, nejstarší z potomků, však brzy rodinu opouští, stejně jako Connie, mladý snílek, manžel Tomovy mladší sestry Růže Sáronské.
Rodina Joadových se v Kalifornii setkává s vlnou nepřátelství. Tábory jsou přelidněné a plné hladovějících přistěhovalců, kteří se často chovají vůči sobě nesnášenlivě. Místní obyvatelé mají strach a vztek na vlny příchozích, jež výsměšně označují "Okiové". O práci je takřka nemožné zavadit, nebo je tak uboze placená, že celodenní práce celé rodiny nestačí na slušné jídlo. Velkostatkáři, hnaní obavami, dělají vše pro to, aby přistěhovalci zůstali tak chudí, jak je to jen možné. Tom, který přebývá v táboře plném chatrčí zvaném Hooverville, se spolu s dalšími muži ostře pohádá se zástupcem šerifa ohledně toho, zda se dělníci mají spojit do odborů. Když se hádka zvrhne ve rvačku, Jim Casy udeří šerifa tak, že šerif upadne do bezvědomí, za což je Jim zatčen. Přijíždí policie a oznamuje svůj záměr – vypálit vesnici a úplně ji tím zlikvidovat.
Tábor zajištěný a řízený vládou poskytne rodině Joadově mnohem lepší útočiště a ta brzy nachází několik rodinných přátel a dostává se i k nějaké práci. Jednoho dne však během práce na pokládání potrubí Tom zjišťuje, že policie plánuje zinscenovat v táboře výtržnosti, což jim umožní zařízení zavřít. Tím, že zburcuje a shromáždí muže z tábora, se Tomovi podaří odvrátit hrozící nebezpečí. Jakkoli příjemný je pro rodinu Joadových život ve vládním táboře, bez stálé práce nemohou přežít, a proto se musejí vydat dále. Nalézají zaměstnání jako česáči ovoce, ale brzo zjišťují, že slušný plat vydělávají jen proto, že byli vlastně najati jako stávkokazi. Tom natrefuje na Jima Casyho, jenž poté, co byl propuštěn z vězení, začal organizovat dělníky; v soudním procesu si Casy nadělal mnoho nepřátel mezi velkostatkáři. Když jej policie vystopuje a zabije v Tomově přítomnosti, Tom se neudrží a pomstí se tím, že zabíjí jednoho policistu.
Od té doby se začne ukrývat, zatímco jeho rodina se přesune v nákladním vagónu na bavlníkovou farmu. Jednoho dne Rutička, nejmladší z Joadových dcer, svěřuje dívce z tábora, že její bratr zabil dva lidi a že se skrývá nedaleko. Máma Joadová se bojí o jeho bezpečnost a posílá ho pryč. Tom odchází, aby dokončil Jimův úkol – zorganizovat příchozí dělníky. Konec bavlníkové sezóny znamená zároveň konec práce a zemí se šíří zvěst, že žádná další nebude po nejbližší tři měsíce. Nastává období dešťů a záplav. Růže Sáronská porodí mrtvé dítě a máma, jež se zoufale snaží dostat rodinu do bezpečí před povodněmi, je odvádí do suché stodoly o kus dále. Zde nacházejí malého chlapce, jak se vkleče sklání nad svým otcem, jenž pomalu umírá hlady. Nejedl několik dní, jelikož všechno jídlo, které sehnal, postoupil svému synovi. Růže Sáronská teď v sobě nosí mateřské mléko, takže matka posílá ostatní pryč, aby se její dcera mohla postarat o umírajícího muže…"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc50e9958ae.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
J_Steinbeck_Hrozny_hnevu.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse