Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Josef Jiří Kolár: Pražský žid

Josef Jiří Kolár: Pražský židKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Pražský žid, jehož autorem je Josef Jiří Kolár.

Obsah

1.
Josef Jiří Kolár: Pražský žid

Úryvek

"Pražský žid
Kolár Josef Jiří
Po bitvě na Bílé hoře přišel hrabě Turn k rabimu Eliabovi, vypůjčil si od něj peníze a svěřil mu dceru Verenu, pokud by se nevrátil. Prozradil mu také, že Vilém Kaplíř, důstojník v Mansfeldově vojsku, je jejím snoubencem. Verena byla v opatrování u staré Veroniky. Jednou spolu přišly do Eliabova domu a stěžovaly si, že je bývalý ranhojič Přibík Jeníšek ohrožuje, protože Veronika před lety varovala lidi, aby nekupovali jeho léky.
V krčmě na Staroměstském náměstí několik sousedů hovoří o popravě českých pánů. Kazatel Jakobides vypravuje, jak se který z nich choval a jak zemřeli. Do místnosti vstoupí konšel Peldřimovský a oznámí mladému Kaplířovi, jenž právě v přestrojení zhlédl otcovu popravu, že má Verenu odvézt do Kladska.
Zatímco takto jednají, přichází rabiho sluha a oznamuje jim, že Eliab i Verena byli odvedeni do žaláře. Jeden z katů nabídne Kaplířovi útočiště u sebe v domě. Rabi je odsouzen za velezradu k smrti upálením, Verena za čarodějnictví k témuž. S pomocí kata Kaplíř soudcům namluví, že Verena zemřela na mor. Nakonec se pomocí důmyslné lsti a Kaplířova převleku za ďábla podaří oba vězně osvobodit.
Jeden ze žalářníků však náhodou vyslechl Kaplířův hovor s osvobozenými - plánovali, jak se ve voze popravčího mistra dostanou do Slezska. Žalářník ihned utíkal k Přibíkovi a celou věc mu oznámil. Přibík s průvodem několika jezdců uprchlíky pronásledoval a nakonec je na hranicích dostihl. Pod stromem blízko kaple tam seděl Jakobides a četl.
Na Eliabovu žádost odvedl Kaplíře a Verenu do kaple, aby je tam oddal. Eliab však do kaple nevešel včas, protože se snažil zdržet Přibíka - řekl mu, že se blíží Turn s vojskem. Přibík rabiho zastřelí, to už ale jeho vojáci křičí, že se blíží nepřítel. Popadnou Verenu a Kaplíře a chtějí s nimi ihned odjet.
Po chvíli je dostihne Turn a zastaví je. Poručí svým lidem, aby Přibíka oběsili na nejbližším stromě. Zrádný prokurátor Přibík je nakonec oběšen na provaze, který zbyl z pražské popravy českých pánů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a61321ac5dc.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_J_Kolar_Prazsky_zid.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse