Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Josef Kajetán Tyl: Kutnohorští havíři

Josef Kajetán Tyl: Kutnohorští havířiKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Kutnohorští havíři, jehož autorem je Josef Kajetán Tyl.

Obsah

1.
Josef Kajetán Tyl: Kutnohorští havíři

Úryvek

"Kutnohorští havíři
Tyl Josef Kajetán
Historická hra o pěti jednáních Josefa Kajetána Tyla Kutnohorští havíři vyšla poprvé v roce 1847 s podtitulem Krvavý soud.
Děj této hry se odehrává v Kutné Hoře na konce patnáctého století. V této době se zde odehrávaly velké bouře havířů.
Josef Kajetán Tyl ovšem námět hry aktualizoval, k napsání hry byl totiž inspirován tehdejšími stávkami smíchovských havířů a tiskařů kartounů, které probíhaly ve čtyřicátých letech devatenáctého století. Josef Kajetán Tyl tak posunul divadlo ke skutečnému obrazu života - zápletky souvisí s dobovými problémy, objevují se reakce na aktuální palčivé otázky.
Hlavním tématem hry je ukázání nenávisti havířů k vykořisťovatelům, jejich odhodlání nenechat se utiskovat, ponižovat, vykořisťovat a ničit.
Svět havířů je reprezentován především Opatem, Vítem, Šimonem a Holým. Opat se staví do čela havířského odporu, je to starší havíř, kterého ostatní uznávají. Zároveň je to však ušlechtilý člověk, poctivý, pokorný a zbožný, který raději usiluje o dohodu vyjednáváním, neboť nemá odvahu bojovat.
Jeho dcera Anežka se zamiluje do Hynka, syna mincmistra Beneše, který pracuje na dvoře krále Vladislava Jagellonského.
Opat se tedy snaží vyjednávat o zlepšení sociálních podmínek havířů, je ovšem uvězněn. To vyvolá velkou nevoli a takřka revoluční vzepjetí sil. Do čela odporu se staví Vít. Tento mladší havíř je narozdíl od Opata radikálnější. Je to přímý, smělý a statečný bojovník, zastánce práv havířů. Nevěří ve vyjednávání, chce přímý boj, nebojí se krveprolití.
Havíři se shromáždí na vrchu Špimberku, aby se dožádali alespoň nového vyjednávání, jejich povstání je ale potlačeno, spousta havířů je vzato jako rukojmí a čeká je krvavý soud.
Svět vrchnosti je reprezentován především Benešem z Veitmile. Tento mincmistr je proradný a mstivý. Zneužívá svého postavení a důvěry krále Vladislava Jagellonského, stává se z něj zpupný a krutý okradač chudých havířů. Dalším reprezentantem je Rekordat, městský kutnohorský písař, který je velkým intrikánem, je to podlézavý, křivý člověk.
Spor havířů s vrchností vlastně není ukončen, následují stále další a další krveprolití se ztrátami na obou stranách.
Hlavním poselstvím hry je výzva k boji proti útisku a nesvobodě. Ukazuje totiž spor poctivé práce a vlastenectví s kořistnickým zneužíváním vysokého postavení a lhostejností ke státu.
Hlavním úsilím havířů je získání volnosti, svobody, práva a spravedlnosti.
Zajímavý je také jazyk hry, který charakterizuje jednotlivé postavy. Většina postav má svá oblíbená rčení, která neustále používají, jazyk je také ovlivněn jejich profesí. Aby Tyl co nejlépe a nejrealističtěji charakterizoval prostředí, užívá mnoho archaismů a slangových výrazů z havířského prostředí.
Velké množství postav umožňuje retrospektivu, dochází zde k porušení jednoty času, místa a děje."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dfb16d96035.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_K_Tyl_Kutnohorsti_haviri.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse