Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Josef Knap: Ztracené jaro

Josef Knap: Ztracené jaroKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Ztracené jaro, jehož autorem je Josef Knap.

Obsah

1.
Josef Knap: Ztracené jaro

Úryvek

"Ztracené jaro
Knap Josef
Jiří Horal měl už na gymnáziu rád poezii, a když se po maturitě dal zapsat na fakultu, mohl se této své zálibě věnovat pilněji. Byl citově založen, měkké povahy, často pro něco náhle vzplanul a zase umlkl, až nakonec zbyl v jeho duši jen smutek. Jeho rodiče měli selskou usedlost a Jiří byl z jejich dětí nejstarší. Do rodiny patřila ještě Jiřího sestra Helena, která studovala, a mnohem mladší bratr Jeník. Helena měla upřímně ráda právníka Jindru Novotného, tichého a v lásce nevýbojného hocha, jemuž byla vším. Mladá, vášnivá dívka ale přímo živelně toužila také po tělesné lásce. Tím se stalo, že nabídla své tělo podnikavějšímu Rudolfu Zykovi. Jindra odpustil Heleně tuto nevěru, k níž se mu sama přiznala; jen si vymínil, aby navždy přerušila styky se Zykou. Když se s ním později Jindra náhodou blíže seznámil, Zyka mu řekl, že měl Helenu opět. Jindra trpěl nesmírným bolem; uvědomoval si navíc, že sám také není docela bez viny, když nepřizpůsobil své city Helenině vášnivé povaze. Rozloučil se s ní písemně a všechny její dopisy jí vracel nečtené. Helena, která na Jindrovi visela celým srdcem, chodila jako podlomená. A když se nedočkala jeho odpovědi, utopila se v rybníku.
Po sestřině smrti Jiří často v Praze uvažoval o tom, jak cílevědomá a užitečná je rolníkova práce proti té, kterou se zabývá on ve svých teoretických studiích. Rozhodl se, že nechá všeho a půjde domů sedlačit. Když však v noci přijel na stanici, odkud měl ještě hodinu pěší chůze do rodné vsi, ozvaly se v něm pochybnosti a uvědomil si, že by ho otec poslal zpět. Vždyť proto ho dal na studie, aby se stal pánem. V duchu viděl maminčiny zarmoucené oči a pak – je tu Jeník, aby jednou dostal hospodářství. Vrátil se nikým nepoznám ranní vlakem do Prahy. Později na posvícenské návštěvě doma mu jeho přítelkyně Hana vysvětlila, že vlastně vůbec nikdy nebyl mladý, neboť je stále vážný. Tu Jiří pochopil, že dosud málo žil. Náhle se cosi nového v něm jásavě probudilo - uvěřil, že dosud není pozdě, aby si nahradil ztracené jaro."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a6121fd8a09.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Knap_Ztracene_jaro.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse