Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Josef Svatopluk Machar: Golgatha

Josef Svatopluk Machar: GolgathaKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Golgatha, jehož autorem je Josef Svatopluk Machar.

Obsah

1.
Josef Svatopluk Machar: Golgatha

Úryvek

"Golgatha
Machar Josef Svatopluk
Na Golgathě
Kristus visel na kříži mezi zločinci. Přiletěl Satan, sedl na kříž a šeptal mu: "Před třemi lety jsi odmítl slávu světa, šel jsi hlásat ubohým a slabým. Lid nedávno tě slavnostně vítal do Jerusaléma - a potom zklamán křičel: Ukřižuj! Otec na tebe zapomněl. Tvé království je snem; já sedím v duších. Co jsi přinesl na svět? Smrt a rozbroj, a sám klesáš první. Ve tvém jménu se bude válčit, pálit a pustošit." Potom satan vzlétl, rozepjal křídla nad krajem a nastala tma po celé zemi, jež se chvěla.
Smrt krále Davida
Král David dal před svou smrtí pomazat krále Šalamouna, syna svého z Betsabé, kdysi choti Uriášovy. Všichni ho opustili, jen děvečka Abizag u něho zůstala. Vzpomínal se steskem na slavné i strastné dny svého kralování, na své boje a zničení rodu Saulova, z něhož se zachránil jen Semei, vzpomínal na otrocky věrného Joába, jak slepě pronásledoval nepřátele královy a zabil Absolona, jež se vzbouřil proti otci. - Když král umíral, vešel k němu Šalamoun. David ho napomínal k moudrosti a zbožnosti a pak vydechl naposledy.
Král Šalamoun
Když zemřel král Šalamoun, prorok napsal - Hospodin řekl: "Dal jsem mu mnoho let života, ale Šalamoun nekonal dobra; utiskoval lid, hledal jen bohatství a slávy. Za to se zle povede jeho potomstvu, neboť musím být spravedlivý." Avšak neznámá osoba prorokovi oponuje: "Tvůj Bůh přece viděl za života Šalamounova, co provádí, jak se s Molochem dělí o obětní býky. Troufá si teprve na mrtvého krále být tvůj bůh spravedlivý?""

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ad97c2b4b18.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_S_Machar_Golgatha.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse