Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Josef Svatopluk Machar: Tristium Vindobona

Josef Svatopluk Machar: Tristium VindobonaKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Tristium Vindobona, jehož autorem je Josef Svatopluk Machar.

Obsah

1.
Josef Svatopluk Machar: Tristium Vindobona

Úryvek

"Tristium Vindobona
Machar Josef Svatopluk
Motto: „Já na tě vzpomínám, mně po tobě se stýská a mám tě z celé duše rád!“ (Macharovo vyznání vlasti ze závěru sbírky)
Kniha Josefa Svatopluka Machara se jmenuje celým názvem Tristium Vindobona I - XX (Žalozpěvů z Vídně řada I - XX).
Latinský název sbírka nese podle Tristií, elegických cyklů, které složil Ovidius ve vyhnanství v Tomidě u Černého moře. Antický básník v nich vyjádřil stesk a hoře nad svým osudem a silnou touhu po domově. V podobném, třebaže dobrovolném vyhnanství, se cítil být Machar ve Vídni, kam po maturitě nastoupil na místo bankovního úředníka. Svých dvacet elegií vydal poprvé v roce 1893, věnoval je Aloisu Jiráskovi.
Tristium Vindobona představuje nový typ vlastenecké poezie. Lyrický vypravěč hovoří hlasem nezaujatého mluvčího, který poměry u nás doma sleduje z vídeňského odstupu. Jedná se o sbírku lyriky politické, významově jednoznačné a konkrétní. Machar reaguje na aktuální politickou situaci devadesátých let devatenáctého století, na volební porážku staročechů a nástup mladočechů.
Většina básní je uvozena motty - zpravidla jde o fingované citáty z knihy jakéhosi filosofa. Tato motta zhuštěně vyjadřují hlavní myšlenku básně.
Ústřední báseň sbírky, Na Kahlenbergu, soustředí v sobě mohutnou biblickou (starozákonní) parabolu. Vidíme zde rozmařilou ženu - Vídeň - a českou zemi - slepého zotročeného lva. Čechy jsou jako Samson, který byl ostříhán zákeřnou Dalilou, přesto se ale dokáže jednoho dne zdvihnout a zatřást sloupovím chrámu. Chrám se na něj sice zřítí, v jeho troskách ale nezahyne sám - umírá i Dalila a všichni jeho nepřátelé.
Od českých poměrů přechází básník k poměrům v celé Evropě: zamýšlí se například nad situací Poláků v rakouském parlamentě, vzpomíná také na Francouzskou revoluci.
Machar se ve svých verších snaží pochopit různé proudy novodobých lidských hnutí, politických i náboženských. Budoucí osud Evropy vidí jako nejistý, v závěru přesto vyjadřuje víru v zdravý základ českého národa. A pookud by tento národ přece jen měl být prohnilý, potom nemusí litovat jeho zániku...
V epilogu Machar probírá jednotlivé typy české vlastenecké poezie: efektní romantiku, která oživovala staré sešlé naděje laciným lehkovážným proroctvím, dále modernější typ vlastenecké lyriky, jež je plná seriózních rad a plánů. Charakterizuje i poezii vlastní, která se podle něj zrodila z citu, jenž „zří v příští časy okem nevěry / a trhá cetky, které národ baví / a klade nůž do hnisajících ran“.
Mezi Macharovými současníky měla sbírka mocný ohlas, který daleko překročil hranice běžné pro poezii. Sbírka dokonce spoluovlivnila některé společenské a politické postoje doby.
Macharovi se podařilo po Kollárovi, Čechovi, Nerudovi a Sládkovi navázat na široce přístupný okruh české vlastenecké poezie, který není ani nadšený, ani sebevědomě patetický. Machar náš národní zápas naopak kritizuje - přesto věří v lepší zítřky.
Věcnost a strohost sbírky pramení i z její formální stránky: básník užívá silně rétorických veršů, namísto četných figur se objevuje intonační napětí. Velmi často Machar užívá různé paraboly (= podobenství). Těmito znaky se sbírka blíží například sbírce Jana Nerudy Zpěvy páteční."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ad99f11ed2e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
J_S_Machar_Tristium_Vindobona.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse