Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Josef Toman: Po nás potopa

Josef Toman: Po nás potopaKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Po nás potopa, jehož autorem je Josef Toman.

Obsah

1.
Josef Toman: Po nás potopa

Úryvek

"Po nás potopa
Toman Josef
Historický román spisovatele Josefa Tomana nás zavede do starověkého Říma, do období vlády starého císaře Tiberia a posléze i jeho mladého nástupce Caliguly.
Základní příběh se odvíjí ve třech dějových liniích: v první linii můžeme sledovat císaře Tiberia a mladého císařského prince Caligulu. Starý a nemocný Tiberius se obává o svůj život, každého podezřívá a žije v neustálém strachu. Caligula si dosud užívá bezstarostného mládí a tráví čas nespočetnými pitkami a orgiemi.
Druhá linie zobrazuje život nejbohatších římských vrstev, život boháčů a patricijů, kteří svůj život zasvětili moci, majetku a intrikám. Chtějí-li něčeho dosáhnout, neštítí se vraždy ani čehokoliv jiného.
Třetí linie působí ve srovnání s předchozí velmi kontrastně. Uvede nás mezi drobný římský lid – řemeslníky, chuďasy, rybáře, herce, žebráky a ostatní. Tito lidé jsou jedni z posledních Římanů, kteří si dosud uchovali svoji hrdost, čest, ideály, ale i upřímnou lásku a soucit.
Hlavními postavami jsou zde chudý herec Fabius a mladý patricij Lucius Curio. Fabius touží po svobodě, hodné ženě a dětech, místo toho však umírá ve vězení.
Lucius Curio je oproti tomu zosobněním morálního rozpadu tehdejší společenské smetánky a potažmo i celého Říma. Zpočátku se jeví jako radikální zastánce republikánského zřízení, ale když po smrti starého císaře Tiberia na trůn nastupuje mladý Caligula, využívá Lucius otevřené cesty ke kariéře a moci. Zpočátku se rozhoduje mezi svědomím a kariérou, ale touha po moci je silnější než svědomí i láska k otci. Lucius vyzradí vše o chystaném spiknutí a způsobí tak smrt svého otce. Sám se dostane do vysoké funkce a později se stává osobním Caligulovým rádcem.
Poměrně významnou roli v celém příběhu hraje filozof Seneka, který cítí, že se blíží konec starých časů, a současně se obává o osud humanistické ideálů, vždyť nastala doba, kdy žebříčku lidských hodnot vévodí moc a chamtivost a kdy touha urvat ze života co se dá se stává hlavním smyslem života bohatých Římanů.
Ve své podstatě se dá tento román srovnávat se světoznámým dílem Henryka Sinkewieze Quo vadis."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dea9b7a8f1b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_Toman_Po_nas_potopa.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse