Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Josef Václav Sládek: Výběr z básní

Josef Václav Sládek: Výběr z básníKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Výběr z básní, jehož autorem je Josef Václav Sládek.

Obsah

1.
Josef Václav Sládek: Výběr z básní

Úryvek

"Výběr z básní
Sládek Josef Václav
Za dílem je vždy v závorce uvedena příslušná sbírka.
U okna (Jiskry na moři). Za tmy a mlhy se básník dívá okénkem do komůrky a při světle lampičky spatří dvě stříbrné hlavy: zadumaného stařečka a předoucí stařenku. Stařenka pološeptem zpívá písničku z mládí, stařeček k ní nakloní hlavu a usměje se na ni.
Topič (Světlou stopou). Dělník stál večer upracován u tiskařského lisu. Sáhl po archu, jejž vytiskl, a četl v něm o blahu, lásce, ptačím zpěvu a jarním větru. Zaslzel, přitiskl arch na hruď a zvolal: "Ta pohádka snad bude se mi zdát!"
Mnich (Světlou stopou). Mnich maluje miniatury do knihy legend - maluje světce, obyčejné lidi, ale i ďábly. Maluje smutek i naději. Vše sloučil v obraz, vložil do něho to, co dříve prožil.
Život (Světlou stopou). Život je kniha, kterou čteme. Jsme zaujati dějem a nedbáme toho, co se odehrává kolem. Když nastane soumrak, s povzdechem knihu odložíme - nikdo ji nedočte až do konce.
Mušketýr (Na prahu ráje). Mušketýr vládl šavlí a trestal kluky, když šli krást ovoce do sadu. Ke stáru chodil žebrat, a pokud mu někdo připomněl staré časy, vzpřímil se, sekl holí a v očích se mu zalesklo.
Srdečník (Na prahu ráje). Babička sbírala byliny proti každé bolesti a našla i srdečník. Vše dávala zadarmo, měla pouze chaloupku a malé pole u ní. Když ji syn od sebe vyhnal, potkalo ji děvče a tázalo se jí, našla-li lék, který pomáhá na bolavé srdce. Kořenářka se trpce usmála a plačíc přitakala: "Našla - našla."
Rodné mluvě (Ze života). Rodná mluva je drahý skvost, jediný odkaz našich předků. Přetrvala vše - nádhery věků, bouře a pokoření, svobodu i okovy. Zněla v písni milenců i v chrámech, zůstala naším strážným andělem. Ať zabouří jako hlas hromu dědicům vlastního domu!"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc483b2b3a3.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
J_V_Sladek_Vyber_z_basni.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse