Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kadeřnicko - kosmetický salon ZuLiMi

Kadeřnicko - kosmetický salon ZuLiMiKategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podnikatelský záměr je kompilací původního textu, týkající se obecného podnikatelského záměru otevřít kosmetický salon v Pardubicích, a zároveň textů o historii města, míře inflace v České republice a dalších obecných informací týkající se nezaměstnanosti, mezd kraje Pardubice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podnikatelský záměr
2.1.
Forma podnikání
2.2.
Pojetí salonu
2.3.
Prostory
2.4.
Financování a zákazníci
2.5.
Konkurence
2.6.
Průzkum regionu
3.
Proč se podívat do Pardubic
4.
Městské divadlo Pardubice
5.
PEST analýza
6.
Míra inflace v ČR 2012
7.
Meziroční míra inflace
8.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku
9.
Průměrná mzda
10.
Nezaměstnanost v Pardubickém kraji
11.
Míra registrované nezaměstnanosti
12.
Počet ekonomických subjektů
13.
Technologické prostředí
14.
Souhrn hlavních poznatků
15.
SMART analýza
16.
SWOT analýza


Úryvek

"Úvod

Po několika leté praxi v kadeřnictví a v kosmetice, jsme se rozhodli otevřít Kadeřnicko-kosmetický salon. Naším cílem bude vybudovat prosperující salon v centru Pardubic. Budeme se zabývat převážně větší a individuální péčí o zákazníka, celkovou vizáží nevěst, proměn zákazníka a školení kadeřnic.
Díky stanovením níže uvedených analýz, rozpočtů a průzkumů, chceme zjistit, zdali naše firma bude mít šanci na trhu. Ujasníme si zda budeme schopné z příjmů pokrýt veškeré výdaje spojené s provozem salonu.

Podnikatelský záměr

Forma podnikání
V tomto salonu budeme pracovat tři. Lída – kadeřnice, Zuzka – kosmetička a vyzážistka a Mirka – stylistka a recepční. Všichni tři budeme pracovat na živnostenský list. Měsíčně bude, každá sama za sebe, odvádět sociální, zdravotní a jednou ročně daň z příjmu fyzických osob 20%.

Pojetí salonu
Mimořádná péče o klientky: Záměrem bude, opečovávat zákaznice jinak. V dnešním uspěchaném světě, zákaznicím chybí klidná, relaxační péče. V malých městech se toto moc neprosazuje, většinou jde o rychlí výdělek. Je, ale jasné, že pokud si u nás zákaznice 100% odpočine a ucítí individuální péči, nejen po stránce fyzické, ale i psychické, bude se k nám ráda vracet a nejen sama.

Proměny zákazníků: Bude dávat užitečné rady zákazníkům s jejich vizáží, oblékáním, barvami, stylu, aj. Individuálně se zákaznici věnovat, vyslechnout, jakým stylem žije nyní a co by si přála změnit. Rozhodně nebudeme dělat změny jen kvůli fotkám, ale hlavně kvůli dobrému pocitu zákazníka. S těmito klienty budeme dále pracovat, nesmí to být jednorázová akce. Změnu člověk nepřijme za jeden den, to je jen na efekt, ale člověk se se změnou musí pomalu ztotožňovat.

Nevěsty: Naším cílem bude nevěstám nabídnout veškerý servis před svatebním dnem i při něm v pohodlí jejich domova.
Ze svých zkušeností víme, že pro nevěstu je většinou velmi obtížné ráno se dopravit na místo, kde jí učeše kadeřnice, poté navštívit vizážistku. Její cesta je zdlouhavá a přitom by desítky minut strávených na cestě mohla ještě v klidu prospat, nebo využít efektivněji.

Školení kadeřnic: naším cílem bude školit kadeřnice, na účesy, líčení i ženy na společenskou událost. Dalším tématem našich školení by bylo „relaxace a péče o klientky“, témata bychom rozšiřovali dle potřeby.
Pro nevěstu bude překvapující, když jim jejich kadeřnice nabídne možnost celkové vizáže. Proto, by kadeřnice měli ovládat líčení a nové trendy účesů pro nevěsty i jiné společenské příležitosti.

Prostory
Pronájem prostor nejlépe na Třídě Míru v Pardubicích. Prostor by měl být cca 50m2, v místnosti dostatek přírodního světla, nejlépe velká výloha, doplněná umělým světlem dle hygienických norem. V prostorách by mělo být zázemí a dvě toalety, jedna pro zákazníky a druhá pro personál. Dále je potřebná vzduchotechnika a jiné náležitosti dle hygienických norem. Neměl by zde chybět bezbarierový přístup, to znamená nejlépe přízemí bez schodů. To proto, abychom umožnili přístup i maminkám s kočárky, lidem na vozíku a starším lidem.

Financování
Každá do prvotních nákladů vloží 200tisíc korun, tímto se vyhneme pořizování úvěr nebo půjčku. Rozpočet viz. Níže"

Poznámka

Přínosné jsou tedy první dvě a poslední dvě kapitoly. Zbytek práce je stažen z obecně dostupných stránek na internetu. Součástí jsou obrázky, tabulky a schémata. Čistý text je cca 15 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d40e40264ce.zip (1423 kB)
Nezabalený formát:
Kadernicko_kosmeticky_salon.doc (2771 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse