Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Čapek: Bílá nemoc

Karel Čapek: Bílá nemoc


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110, Holice

Charakteristika: Práce kompletně rozebírá Čapkovo dílo Bílá nemoc. Představuje hlavní postavy, popisuje děj po jednotlivých aktech a obrazech a zmiňuje se také o času a místu děje, kompozici nebo jazyku. V druhé části je nastíněn život Karla Čapka, doplněna další jeho díla i charakterizován demokratický proud české literatury.

Obsah

1.
Bílá nemoc
1.1.
Žánr
1.2.
Doba a místo děje
1.3.
Charakteristika hlavních postav
1.3.1.
Doktor Galén
1.3.2.
Maršál
1.3.3.
Doktor Sigelius
1.4.
Děj
1.4.1.
1. Akt
1.4.1.1.
1. Obraz
1.4.1.2.
2. Obraz
1.4.1.3.
3. Obraz
1.4.1.4.
4. Obraz
1.4.1.5.
5. Obraz
1.4.2.
2. Akt
1.4.2.1.
1. Obraz
1.4.2.2.
2. Obraz
1.4.2.3.
3. Obraz
1.4.2.4.
4. Obraz
1.4.2.5.
5. Obraz
1.4.2.6.
6. Obraz
1.4.3.
3. Akt
1.4.3.1.
1. Obraz
1.4.3.2.
2. Obraz
1.4.3.3.
3. Obraz
1.5.
Hlavní myšlenka
1.6.
Kompozice
1.7.
Jazyk
1.8.
Vlastní názor
2.
Karel Čapek
2.1.
Život
2.2.
Další dílo
2.3.
Demokratický proud české literatury

Úryvek

"BÍLÁ NEMOC
KAREL ČAPEK
Žánr : drama
Doba a místo děje : doba ani místo děje nelze z textu určit
Charakteristika hlavních postav :
Doktor Galén
• Původem je to Řek, z Pergama
• Jeho hlavním posláním je celosvětový mír
• Předchůdce dvorního rady Sigelia mu říkal doktor Dětina a byl jeho nejnadanějším žákem
• Léčí jenom chudé
• Občas se chová nerozhodně, ale stále je pevný ve svých názorech
Maršál
• „Vůdce národa“
• Za každou cenu chce válku
• Touží po moci a nadvládě
• Chová se bezohledně a nelidsky
Doktor Sigelius
• Ředitel Kliniky a dvorní rada
• Touží po úspěchu a obdivu
Děj :
1. Akt
1. Obraz
Tři malomocní (nemocným bílou nemocí se tak říká) uvádějí čtenáře do děje popisem a příznaky bílé nemoci. Nemocný nejdříve objeví světlé necitlivé místo na svém těle, postupem času odpadávají z těla kusy masa a člověk páchne.
2. Obraz
Dvorní rada (Doktor Sigelius) podává novináři informace o bílé nemoci. Dozvídáme se, že nemoc je nevyléčitelná, nemocní jsou mazáni mastmi proti zápachu a je jim dáváno morfium na utišení nemoci. Dozvídáme se další názvy nemocí : Čengova nemoc (Doktor Čeng první popsal bílou nemoc), Pejpinské malomocenství (v pejpinském špitále byla nemoc poprvé popsána). Nemocí se můžou nakazit lidé až od 35 let. Za doktorem Sigeliem přichází doktor Galén. Doktor Galén naznačí doktorovi Sigeliovi, že má lék na bílou nemoc, ale doktor Sigelius odmítá. Doktor Galén byl nejlepším žákem doktora Lilientahala (tchán doktora Sigelia a zakladatel kliniky) a říkal mu doktor Dětina. Po zjištění těchto informací dostane doktor Galén na starost malomocné na třináctce.
3. Obraz
Na obrazu rodiny je čtenář seznámen s různými pohledy generací na nemoc. Starší jsou proti nemoci a umírání. Mladí vidí nemoc jako příležitost, protože nemůžou nikde sehnat práci."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x520fadb550731.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
K_Capek_Bila_nemoc.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse