Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Čapek: Bílá nemoc

Karel Čapek: Bílá nemocKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola,Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Práce shrnuje děj a seznamuje s postavami díla Bílá nemoc Karla Čapka.

Obsah

1.
Děj
2.
Charakteristika postav

Úryvek

"V neurčené zemi jako na celém světě propuká tzv. Bílá nemoc. Jde o jistý druh lepry pocházející z Číny a podle toho také oficiálně nazývané Čengova nemoc. Příznaky nakažených jsou podobné jako u jiných malomocných – tvorba otevřených, zapáchajících ran, odpadávání kusů masa a jistá smrt. Prvotním příznakem je bílá, tvrdá skvrna někde na těle nemocného. Choroba napadá pouze lidi ve věku okolo padesáti let.
Na státní Lilienthalovo kliniku přichází za ředitelem kliniky Dvorním radou doktor Galén s prosbou, zda by zde nemohl léčit Bílou nemoc. I přes jisté pochyby mu Dvorní rada vyhovuje, ale k dispozici mu dá pouze nejhorší a již takřka nevyléčitelné případy na pokoji číslo 13. O to větší je překvapení všech na klinice, když začne mít léčba doktora Galéna úspěchy. Na kliniku přichází na prohlídku také vůdce země, neohrožený Maršál. Po jeho návštěvě žádá Dvorní rada Galéna o recept na jeho lék, ten mu jej však nechce vydat a hloučku novinářů řekne, že jej vydá jen těm zemím, které budou ochotny uzavřít světový mír. Za svůj požadavek je doktor Galén z kliniky okamžitě vypovězen a začíná na svoje náklady léčit pouze chudé, protože dle jeho přesvědčení jen chudí nemají moc, aby mohli zastavit války.
Zlom nastává ve chvíli, kdy Bílou nemocí onemocní také majitel továrny na zbraně baron Krug. Nejdříve se pokusí doktora Galéna přelstít a žádá o pomoc převlečený za chudáka, když však jej Galén pozná, pokouší se jej získat penězi. Ten je však odmítá a sděluje baronovi, že jej bude léčit pouze v případě, že zastaví zbrojení. Baron Krug jde skutečnost, že chce zastavit zbrojení, předložit Maršálovy, ten ji však kategoricky a naprosto nelidsky zamítá a nechává si zavolat doktora Galéna. Ten je však neústupný a proto je následně zatčen, neboť jeho význam klesá ve chvíli, kdy přichází zpráva o tom, že se baron zastřelil. Situace se již pro Galéna zdá být bezvýchodná, zvláště poté, co Maršálova vojska zahájí útok na sousední malou zemi. Náhle je však znovu předvolán před Maršála, protože ten na sobě při projevu k davům objevuje příznak Bílé nemoci a následně je svou dcerou a synem barona Kruga přemluven k vyhlášení míru. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x524192e72a5ee.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Bila_nemoc_Karel_Capek.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse