Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Čapek - Bílá nemoc

Karel Čapek - Bílá nemoc


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný, ale přehledný rozbor díla Bílá nemoc od Karla Čapka.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Karel Čapek
4.
Život
5.
Děj
6.
Prostředí
7.
Postavy
8.
Kompozice
9.
Jazykové prostředky
10.
Okolnosti vzniku díla a vliv na další autory

Úryvek

"ŽIVOT
Narodil se v roce 1890 v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře. Měl sestru Helenu a bratra Josefa (také spisovatelé). Velký vliv na něj měl otec (spravedlivý člověk) a babička Novotná (vyprávěla mu pohádky a pěstovala v něm lásku k mateřskému jazyku). Studoval v Brně, poté v Praze na filozofické fakultě. V roce 1915 získal doktorát a pracuje jako vychovatel ve šlechtické rodině Lažanských. V roce 1917 získal místo v redakci Národních listů a v roce 1921 v Lidových novinách. Stal se dramaturgem divadla Na Vinohradech. Vzal si herečku Olgu Scheinplugovou. V jeho vile se scházeli ,,pátečníci‘‘ – přátelé (T. G. M., Peroutka, Firt…) – diskutovali o politice, kultuře a aktuálních událostech. Po roce 1935 nese těžce politickou situaci. Po vzpamatování z šoku se snažil o ospravedlní vládních a prezidentových kroků. Po abdikaci E. Beneše zůstal jediným symbolem první republiky. Začali na něj různé útoky, anonymní telefonáty a vytloukaní oken. Jako reakci na útoky na jeho osobu nechal vydat úvahu ,,Jak to bylo“, kde vysvětluje své kroky v roce 1938. Zemřel v roce 1938 několik měsíců před plánovaným zatčením gestapem.

DALŠÍ DÍLA: I. období do 1920 – píše s bratrem Josefem – Loupežník, Trapné povídky (komedie),
Boží muka (pesimistické povídky)
II. období od 1921 – 1927 – románové a dramatické utopie – R.U.R. (drama), Továrna na absolutno (fejeton, román), Ze života hmyzu (komedie), Krakatit (utopistický román)
III. období – přelom 20. a 30. let – Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Devatero pohádek
IV. období – 30. léta – TRILOGIE -> Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
V. období – konec 30. let – ovlivněn hrozbou války – Válka s mloky, Bílá nemoc, Matka
DĚJ
Na světě se objevila záhadná nemoc, které lidé začali říkat „bílá nemoc“. Tuto nemoc nejde nijak vyléčit. Jen do doby, kdy se objeví doktor Galén, který lék objeví. Tento lék nechce nikomu na světě dát, dá ho pouze tehdy, když bude na světě mír a žádné války. S tímhle ale nesouhlasí Baron Krüg, který se živí tím, že vyrábí letouny, střelivo a tanky. Změní ovšem názor, když sám také onemocní, ale Galén ho léčit nechce, pouze pod podmínkou, že by přestal vyrábět zbraně. Krüg se šel poradit za Maršálem a ten mu nakázal, ať vyrábí zbraně dál. Krüg ale nesnese strach z blížící se smrti a raději se zastřelí. Další, kdo je odpůrcem míru je pan Otec, ten ale vzápětí také změní názor, protože mu onemocní žena a rozhodne se jít za doktorem Galénem, ten ho ale odmítne, protože jsou bohatí a Galén si myslí, že bohatí mají vliv na to, jestli bude nebo nebude mír. Na vše nejvíce doplatí Maršál, který žije pouze válkou a tím, že válka je jeho posláním. Když ale také onemocní, nechá zavolat Galéna, ten ho ale odmítá léčit, pouze když Maršál zruší válku, vyléčí ho. Maršál zprvu nechce, ale na nátlak dcery se rozhodne válku zrušit. Když ale doktor Galén spěchá za Maršálem, ubije ho rozlícený dav, který skanduje Maršálovo jméno a radost z armády. A tak zemře na Bílou nemoc i Maršál.

PROSTŘEDÍ
Odehrává se v interiérech – nemocnice, klinika. Není jednoznačně popsáno, kdy se děj odehrává.
POSTAVY
Doktor Galén: Je naivní, protože věří, že sám odvrátí svět od válek. Porušuje základy lékařské etiky – vybírá si pacienty! Je statečný, protože se umí postavit autoritě i pod hrozbou smrti a vězení. Snaží se být nápomocen. Je odpůrcem válek a neshod. Je hloubavý a inteligentní, protože objeví lék na bílou nemoc.
Baron Krüg: Zajímá se jen o zisk a o to, kolik vydělá peněz. Podporuje válku a je příliš hrdý na to, aby vyhověl Galénovi. Je to slaboch, raději se zastřelí, než aby přestal vyrábět zbraně.
Maršál: Zbožňuje válku a považuje ji za své poslání. Je odhodlaný a chce si jít za každou cenu za svým cílem. Je citlivý, protože poslechne svou dceru Anetu, aby i přes svou hrdost zavolal doktora Galéna a přistoupil na jeho podmínky.
+ Dvorní rada profesor Sigelius, malomocní, syn barona Krüga, dcera Maršála Aneta

KOMPOZICE
Hra je o 3 aktech a 14 obrazech.
Akty: Dvorní rada
Baron Krüg
Maršál
Je chronologická – děj na sebe plynule navazuje."

Poznámka

gjb a spgš přerov

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5408cd4b9223f.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Bila_nemoc_Karel_C..doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse