Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Čapek - Bílá nemoc

Karel Čapek - Bílá nemocKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25, Praha 8

Charakteristika: Tato práce je zpracováním dramatu Bílá nemoc od Karla Čapka, je vhodná také pro přípravu k maturitě z ČJ. Zabývá se nejen rozborem díla, ale i životem autora.

Obsah

1.
Autor
2.
Dílo
3.
Postavy
4.
Téma
5.
Vypravěč
6.
Popis děje
7.
Kompozice
8.
Jazykové prostředky
9.
Úryvek

Úryvek

"Autor: Karel Čapek byl český spisovatel, novinář, dramatik a překladatel. Narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře Antonína Čapka. Nejprve studoval na gymnáziu v Hradci Králové a poté přestoupil do Brna. Roku 1915 ukončil studium na Filosofické fakultě UK v Praze. Poté studoval filozofii v Berlíně a Paříži. Po ukončení studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické rodině Lažaňských na zámku Chyše. Brzy však přešel k novinařině. Působil jako redaktor v časopisech: Národní listy, Nebojsa, Lidové noviny. Z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti vyloučení svého bratra Josefa Čapka z redakce a proti politickému (protimasarykovskému) směřování listu. V letech 1921–1923 byl dramaturgem a režisérem Vinohradského divadla. V letech 1925–1933 byl prvním předsedou Československého PEN klubu (celosvětové sdružení spisovatelů). Čapek byl ovlivněn především pragmatismem a expresionismem, ale také vědeckotechnickou revolucí. V jeho dílech se výrazně prosazuje i humanismus, který byl podstatou Čapkova životního a světového názoru. Byl také znám svým odporem vůči vzmáhajícímu se fašismu a rasismu. Poslední tři roky svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše, kde je dnes jeho památník. 25. prosince 1938 zemřel na plicní edém. Pohřben je na Vyšehradském hřbitově.
Současníci: J. Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass
Dílo:
povídky: Trapné povídky, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Boží muka
romány: Krakatit, Továrna na absolutno, Válka s mloky, noetická trilogie (Hordubal, Povětroň, Obyčejný život)
dramata: R.U.R., Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka
pohádky: Dášeňka čili život štěněte, Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek

Bílá nemoc byla poprvé vydána oku 1937.
Postavy:
doktor Galén - vynálezce léku proti bílé nemoci; antimilitarista, své pozice chce využít k vynucení celosvětového míru, nehledí na osobní prospěch, brání zájmy chudších vrstev, ve svém konání je neústupný, schází mu však průbojnost a rozhodnost v mluveném projevu - jedná se o takzvaného nehrdinského hrdinu
dvorní rada prof. dr. Sigelius - ředitel kliniky, dbá především na své profesní renomé a na politické postavení, není mu cizí protekční chování; jeho vědecká čest přerůstá v aroganci, zdraví pacientů nepovažuje za prioritu
maršál - velitel vojsk, klasický diktátor, odmítá neposlušnost, válka je pro něj povinností, ani smrt přítele není překážkou; zlomí ho teprve nákaza bílou nemocí
baron Krüg - majitel zbrojařských závodů, maršálův přítel; v zásadě souhlasí s válčením, ale převládá u něj zdravý rozum - není zfanatizovaný, nepovažuje válku za vyšší poslání (na rozdíl od maršála)
otec - úředník ve firmě barona Krüga, typický zástupce střední vrstvy, zcela důvěřuje obrazu předkládanému médii, kariéru staví v konečném důsledku před rodinu
matka - manželka, také se nakazí bílou nemocí
Doba děje: Blíže neurčena, je to však doba zbrojení a příprav k válce.
Místo děje: Blíže neurčeno – země s vysokým národním sebevědomím, v jejímž čele stojí diktátor, z velké části v nemocnici dr. Sigelia."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x543e51f7168e8.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Bila_nemoc_15.10..doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse