Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Čapek: Bílá nemoc

Karel Čapek: Bílá nemoc


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce pojednává o díle Bílá nemoc od Karla Čapka. V úvodu je popsán Čapkův život a jeho tvorba a následuje pasáž o jeho zařazení a charakteristika doby. Dále zmiňuje jeho další díla a věnuje se podrobněji Bílé nemoci. Dílo je zde popsáno podrobně- od děje, přes hlavní postavy, jazyk a styl až po hlavní myšlenku a aktuálnost díla.

Obsah

1
Karel Čapek
1.2
Tvorba
2
Zařazení a Charakteristika doby
2.1
Meziválečná próza
3
Další Čapkova díla
4
Bílá nemoc
4.1
Celková charakteristika
4.2
Hlavní postavy
4.3
Jazyk a styl
4.4
Děj
4.5
Hlavní myšlenka díla
4.6
Okolnosti vzniku a vliv díla
4.7
Místo a doba děje
5
Aktuálnost díla

Úryvek

"Karel Čapek (1890 – 1938)
Život:
• Narozen v Malých Svatoňovicích v Úpice v Krkonoších
• Pocházel z lékařské rodiny
• Měl 2 starší sourozence – sestru Helenu a bratra Josefa
• Jeho bratr Josef byl malíř a spisovatel – napsali spolu některá díla
• Sestra Helena o nich napsala knihu Moji milí bratři, která mapuje jejich společné dětství
• Marie Šulcová o nich napsala knihu Čapci – dětství sourozenců, mechanismus rodiny
• V dětství se mu říkali Íčínek – byl hodně nemocný, zápaly plic během života
• Dětství prožil v Úpici, nastoupil na gymnázium v Hradci Králové
• Studoval i v Praze a v Brně, v Praze studoval filosofii a získal doktorát z estetiky
• Byl všestranný v humanitních oborech (historie, sociologie, psychologie, …)
• Přátelil se s TGM – scházeli se v pátek na diskuze = Pátečníci
• Pátečníci se scházeli v Čapkově vile, patří sem filosofové a spisovatelé (Ferdinand Peroutka, Vladislav Vančura)
• Kniha Hovory s TGM – Čapek klade otázky a TGM odpovídá
• Studoval i v Berlíně a Paříži
• Měl rád francouzštinu – překládal => Francouzská poezie nové doby (Prokletí básnící až teď)
• Uměl hodně jazyků, po studiích vychovatel v hraběcí rodině
• Vydělával si jako novinář – Lidové noviny – od 1921 až do své smrti
– Národní listy – 1917 – 1920, fejetony, sloupky, reportáže
• Dramaturg v divadle Na Vinohradech – 1919 – 1923, staral se o repertoár divadla
• Po 1. světové válce cestoval – západní Evropa, sever, 20. léta
• Z cest napsal hodně cestopisů a cestopisných knih: Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl
Cesta na sever, Obrázky z Holandska
• V cestopisech zobrazoval povahu národa, osobní dojmy, není to vědecké ale literární
• Z cest psal i fejetony
• 1935 se oženil s herečkou Olgou Scheinpflugovou – hrála na Vinohradech, krásná, rozdílné
povahy, manželství šťastné
Tvorba:
• Byl novinář, prozaik, dramatik
• Napsal hodně povídek (těmi začal, některé s bratrem), románů a dramat
• Povídky mají detektivní námět a jsou stavěné na dialogu, čtivý jazyk, banální vyřešení záhady
• Používal spisovný i hovorový jazyk, má vypravěčský talent a smysl pro detail
• V románech se zabýval otázkou odpovědnosti vědce za svůj vynález
• Byl zastánce parlamentní demokracie, humanista
• Nebyl členem žádné strany, ale podporoval Realisty (TGM – souhlasil s jeho názory)
• Podle něj byla politika špinavá věc – člověk se zkazí => proto jen přívrženec a podpora)
• Věřil v pokrok lidstva a demokracii
• Byl proti ideologiím a totalitním režimům
• Nadšen z rozvoje techniky a vědy, ale varoval před zneužitím – člověk musí být morální, aby vynález nezneužil (Krakatit)
• Hodně dokázal předvídat a vytušit, kam půjde rozvoj, v duchu doufal, že k tomu nedojde
• Lidstvo je třeba morálně kultivovat, aby nedošlo ke zneužití
• Pragmatik – člověk se nemůže dobrat pravdy, ta je relativní, záleží na úhlu pohledu, jak
pravdu vidíme
– hodně se projevuje v jeho dílech
• Některá díla zfilmována"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x564234ceb1568.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
17_Karel_Capek___Bila_nemoc.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse