Karel Čapek: R.U.R.


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110, Holice

Charakteristika: Rozbor Čapkova díla RUR charakterizuje postavy dramatu, sleduje jeho děj a stručně popisuje hlavní myšlenku, kompozici i jazyk. Obsažen je také vlastní názor na dílo, zajímavosti o něm a informace o Karlu Čapkovi a jeho tvorbě. V závěru je dílo zasazeno do literárně-historického kontextu.

Obsah

1.
Žánr
2.
Doba a místo děje
3.
Charakteristika hlavních postav
3.1.
Helena Gloryová, pozdějí Dominová
3.2.
Harry Domin
3.3.
Inženýr Fabry
3.4.
Doktor Gall
3.5.
Doktor Hallemeier
3.6.
Bushman
3.7.
Alquist
4.
Děj
5.
Hlavní myšlenka
6.
Kompozice
7.
Jazyk
8.
Vlastní názor
9.
Zajímavosti
10.
Karel čapek
11.
Charakteristika směru

Úryvek

"Žánr : vědecko – fantastické drama
Doba a místo děje : dobu nelze z díla určit, předehra se odehrává o deset let méně, než ostatní dějství; ostrov, na kterém se vyrábějí roboti
Charakteristika hlavních postav :
Helena Gloryová, později Dominová :
• V předehře 21 let
• Dcera presidenta společnosti Glorye
• Přijede za Ligu Humanity, aby zajistila robotům dobré zacházení
• Vezme se centrálního ředitele Harryho Domina za manžela
• V dalších dějstvích o 10 let více
• Nemůže mít děti a je z toho nešťastná
• Spálí papíry s výrobním tajemstvím robotů ve snaze zachránit své přátelé
• Ostatní ředitelé ji milují
Harry Domin
• V předehře asi 38 let
• Centrální ředitel R.U.R.
• Požádá Helenu o ruku v den jejího příjezdu
• Do poslední chvíle věří v kladný přínos jeho práce
Inženýr Fabry
• Generální technický ředitel
Doktor Gall
• Přednosta fyziologického a výzkumného oddělení
Doktor Hallemeier
• Přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů
• Pěstuje nové druhy květin
Busman
• Generální komerční ředitel
• Zemře, když chce vykoupit životy lidí na ostrově, ale dotkne se drátu s proudem (Fabryho nápad)
Alquist
• Šéf staveb
• Starší než ostatní
• Jako jediný pracuje, a proto ho roboti nechali žít
• Má strach z pokroku a z nadvlády robotů nad lidmi"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c30916c3971.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
K_Capek_RUR.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse