Karel Čapek: RUR


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce obsahuje velmi stručný rozbor díla k maturitě od Karla Čapka: RUR

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Zařazení do historického kontextu
3.
Výstavba dramatu
4.
Kontext autora

Úryvek

"RUR
Čapek

• Lepší téma než ostatní hry (matka a bila nemoc – téma války strach před válkou)
• RUR – zajímavější téma roboti se budou řešit déle
• Autorovi je pouhých 30 let
• První zralé dílo
• Těsně po 1. Světové válce 1920
o Ve válce byl vynaleznut tank (Stroj který zabíjí  možná inspirace)
• Téma – všeobecně známé – o vynálezu umělých robotu a o tom do jaké míry dokáže jako lide překonat mravní zásady sebe sama a věci které jsme stvořili
• Klasická výstavba dramatu
• 3 jednání
• kolektivní drama – není hlavni postava, ale všechny postavy jsou dominantní
• není zde tak výrazná psychologie postav na rozdíl od matky nebo bíle nemoci
• význam díla ve světové literatuře  nové slovo „robot“
• Kontext autora v české literatuře
o Čapek autor české meziválečné literatury
o Významný český prozaik
o Patří mezi autory demokratického proudu (spjatí literatury s demokratickou masarykovskou ideou)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53090b26e22aa.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Capek_R.U.R.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse