Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Čapek: Válka s mloky

Karel Čapek: Válka s mlokyKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce obsahuje podrobný rozbor díla od Karla Čapka - Válka s mloky. Pojednává o autorovi i o díle. Nakonec obsahuje i ukázku z díla.

Obsah

1.
O autorovi
2.
O díle
2.1.
Obecná charakteristika díla
2.2.
Tématika díla
2.3.
Děj:
2.4.
Myšlenky díla:
2.5.
Kompozice díla
2.6.
Jazyk díla
2.7.
Okolnosti vzniku díla a celkový kontext
2.8.
Literární kontext
2.9.
Ukázka
2.10.
Autorův komentář
2.11.
Pragmatismus

Úryvek

"O autorovi:
(*1890 – 1938+)
PhDr. Karel Čapek byl československým spisovatelem, novinářem, dramatikem, a překladatelem. Kvůli nemoci nemusel být odveden do armády a bojovat v první světové válce, ale přesto byl válkou velmi ovlivněn. Působil jako redaktor v několika časopisech: Národní listy, Nebojsa, Lidové noviny. Byl dramaturgem a režisérem Vinohradského divadla a stal se předsedou Československého PEN klubu (sdružení spisovatelů). Karel Čapek měl úžasnou schopnost vnímat i ty nejobyčejnější maličkosti kolem sebe a těch pak využít ke sdělení vážných společenských či filosofických problémů. Čapek byl mistrem zkratky a slovesné miniatury. Jako novinář přispěl výrazně k rozvoji fejetonu, sloupku a causerie (vtipná literárně vytříbená úvaha lehkého tónu). Čapek je bezesporu demokrat a humanista. Nade vše ctil morálku, mravnost, lásku, srdečnost, víru v lidský rozum a cit. Není proto divu, že v revolučním hnutí viděl Čapek rušivý element.
Zemřel náhlou smrtí na zápal plic. Je pohřben na Vyšehradě.
• Další díla:
o Próza: Zářivé hlubiny, Boží muka, Továrna na absolutno, Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Kniha apokryfů, Hordubal, První parta.
o Drama: Lásky hra osudná, Loupežník, Ze života hmyzu, Bílá nemoc, Matka.
o Cestopisy: Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever.
o Pro děti: Devatero pohádek, Dášeňka čili život štěněte, Měl jsem psa a kočku, Pudlenka.
o Filosofická díla: Pragmatismus čili Filosofie praktického života.
o Politická díla: Hovory s T. G. Masarykem.
O díle:
1. Obecná charakteristika díla
• Druh: Epika
• Žánr: Antiutopický román, prvky sci-fi
• Obecná charakteristika:
o Dílo bylo napsáno roku 1935.
o Klasická antiutopie, obávající se odlidštění společnosti.
2. Tématika díla
• Téma:
o Objevení živých mořských tvorů, jejich rozmnožení a následné konflikty s lidskou rasou.
o O hrabivosti a podnikání.
• Vypravěč: Autor
• Postavy:
o Kapitán Van Toch: objevitel mloků
o Bondy: průmyslník a podnikatel, financoval projekty s mloky
o pan Povondra: vrátný pana Bondyho, sběratel článků o mlocích
o Mloci: mořští čerti, Andrias Scheuzeri – název pro nový druh mloka
o Chief Salamander: velitel mloků, ale on sám mlok není. Začal klást požadavky mloků na úkor lidí. Alegorie s Hitlerem."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fa3e7e44266.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Capek_Valka_s_mloky.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse