Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie

Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce obsahuje život a tvorbu Karla Havlíčka Borovského, jeho zařazení do literárně-historického kontextu a jeho další díla. Rozbor Tyrolských elegií obsahuje jejich charakteristiku, hlavní postavy, jazyk a styl, děj, hlavní myšlenku díla a okolnosti vzniku a vliv díla. V závěru je popis aktuálnosti díla.

Obsah

1.
Karel Havlíček Borovský
1.1
Život
1.2
Tvorba
2.
Zařazení autora a charakteristika doby
2.1
Romantismus
2.2
Bachovský absolutismus
3.
Další Borovského díla
4.
Tyrolské elegie
4.1
Celková charakteristika
4.2
Hlavní postavy
4.3
Jazyk a styl
4.4
Děj
4.5
Hlavní myšlenka díla
4.6
Okolnosti vzniku a vliv díla
5.
Aktuálnost díla

Úryvek

"Karel Havlíček Borovský (1821-1856)
Život:
• Narodil se v Borové=> odtud jeho literární jméno ,,Borovský“
• Byl to zakladatel moderní satiry a žurnalistiky (v rámci Čech)
• Byl komplikovaná osobnost- vzpurný, nerad poslouchal, vnímavý vůči světu
• Ministroval u faráře Brůžka- představoval jeho jedinou autoritu
• Na Gymnáziu v Německém Brodě byl vůdcem studentského hnutí
• Studoval církevní seminář- po vzoru Brůžka+ chtěl co nejvíce působit na lidi (jako kněz to jde dobře) ve smyslu národním a vlasteneckém- většina studentů nebyla vůbec nadšená=> nechal si dát 5 z hebrejštiny (kvůli otci, ten chtěl, aby byl obchodník po něm)a opustil seminář
• Vychovatel v Moskvě- nabídl mu Pavel Josef Šafařík, zpočátku nadšen=> velký šok, Rusko velmi zaostalé=> velké zklamání- Rusko není vzorem pro Rakousko (ještě nevolnictví)=> kniha Obrazy z Rus- reportáže o Rusku, 1. realistické dílo v české literatuře, nic idealistického
• Deportace do Brixenu- 1851, kvůli kritice byl trnem oku Rakousku, zde napsal Tyrolské elegie
• 1855- návrat z Brixenu do Prahy, stále pod policejním dozorem=> ne tak oblíbený, jaké dříve=> psychická krize+ jeho žena zemřela na tuberkulózu
• Zemřel na tuberkulózu v Praze roku 1856
• Na jeho pohřbu F. Palacký varoval, aby se to nezvrhlo v manifest- i přesto na jeho hrob položila Božena Němcová trnovou korunu (byla na jeho straně)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x562cbce2eadfa.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Karel_havlicek_borovsky_tyrolske_elegie.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse