Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie

Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184, Domažlice

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Tyrolské elegie k maturitě z literatury. Rozebírá kompoziční výstavbu, postavy, jazykové prostředky a děj.

Obsah

Soubor obsahuje
1.
Téma a motiv díla
2.
Časoprostor
3.
Kompoziční výstavbu
4.
Literární druh a žánr
5.
Vypravěč
6.
Postava
7.
Vyprávěcí způsoby
8.
Typy promluv
9.
Veršová výstavba
10.
Jazykové prostředky
11.Tropy a figury
12.
info o autorovy

Úryvek

"Karel Havlíček Borovský * 31. 10. 1821 † 29. 7. 1856
Borovský byl básník, novinář, literární kritik, překladatel a politik. Pocházel z kupecké rodiny a byl považován za zakladatele moderní české žurnalistiky a literární kritiky. Soukromě se věnoval slovanským jazykům. Po návratu z ročního pobytu v Moskvě napsal Obrazy z Rus. Roku 1846 se stal redaktorem Pražských novin.
Při revoluci roku 1848 založil Národní noviny, se kterými byl velmi populární. Poté byl vykázán z Prahy. Odjel do Kutné Hory, kde založil časopis Slovan, ale jeho vydávání musel pod nátlakem zastavit. Za svou žurnalistickou činnost byl několikrát souzen a 16. 12. 1851 byl v Německém Brodě zatčen a deportován do alpského Brixenu.
V roce 1855 mu byla dovolena cesta za rodinou, během které se dozvěděl, že mu zemřela manželka. Zemřel roku 1856 v Praze na tuberkulózu.
- dílo – Král Lávra, Epigramy, Křest svatého Vladimíra.

Národní obrození – snaha vytvořit literaturu, která by odpovídala dobovým zájmům a potřebám národa (vlastenectví)

Děleno do 4 etap:
• 1. etapa – nazývaná také jako obranná – od 70. let 18. století až do počátku 19. století kdy se uzavřeli základy české obrozenecké literatury
• 2. etapa – od počátku 19. století do roku 1830 byl vytvářen jazykový program NO
• 3. etapa – 1830 – 1848 vnik a rozvoj revolučních sil – vytvoření podmínek pro literaturu
• 4. etapa – 50. léta 19. stolení – dočasné potlačení národních snah
Ostatní autoři této doby - Božena Němcová – Babička, Divá Bára, Karel Hynek Mácha – Máj, K. J. Erben - Kytice

I. část
 Zasazení výňatku do kontextu díla
 Téma
- kritika bachovského absolutismu, autorova deportace do Brixenu
 Motiv
- výsměch vládě a policii, smutek po rodině
 Časoprostor
• čas – 19. století - zima roku 1851
• prostor – cesta z Čech do rakouského Brixenu
 Kompoziční výstavba
- text je rozdělen na 9 zpěvů - krátké čtyřveršové strofy
- chronologický a retrospektivní postup
 Literární druh a žánr
• druh – epika – má děj → poezie – veršovaný text
• žánr – elegie = žalozpěv - ironicko-sarkastická reportáž"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5701750d5d5c0.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Tyrolske_Elegie.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse