Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Hynek Mácha - Máj

Karel Hynek Mácha - MájKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor balady Máj, vhodné k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i život autora. Zpracováno podle pomocného schématu k charakteristice uměleckého textu.

Obsah

1.Forma
1.1.Literární druh
1.2.Výrazová forma
1.3.Literární žánr
1.4.Literární směr
1.5.Slovní zásoba
1.6.Kompozice
2.Obsah
2.1.Postavy
2.2.Děj
2.3.Rozčlenění
2.4.Čas, prostor
2.5.Hlavní myšlenka
3.Společensko-historické pozadí
3.1.Romantismus
3.1.Soudobí autoři
4.Autor
5.Inspirace
6.Kritika

Úryvek

"FORMA
Literární druh: lyriko-epika (= dílo má děj a jsou zde líčeny i pocity)

Výrazová forma: poezie

Literární žánr: balada (smutný děj, rychlý zpád, tragický konec)

Literární směr: romantismus (1.pol 19. st.)

Slovní zásoba: Spisovný jazyk, kladen důraz na zvukovou stránku verše a barvité vykreslení přírody. Využití kontrastu (jarní příroda X poprava, život X smrt), subjektivizace (vcítění básníka vypravěče, do hrdiny díla).

Kompozice: V díle je postupováno jak chronologicky, tak retrospektivně (ve vzpomínkových pasážích). Vypravěč: Hynek, v posledním zpěvu mění třetí osobu za první (er-forma → ich-forma). Rozdělení do 4 zpěvů a dvou intermezz. Napsáno formou dramatické kompozice: vzestup, vrchol, sestup. Básnické prostředky jako přirovnání (co slzy lásky), oxymóron (umrlé hvězdy svit), personifikace (břeh ji objímal kol a kol). Rým sdružený, střídavý i obkročný.

OBSAH

Postavy:
-Poutník (vypravěč, autobiografický) – Do kraje přichází poutník a dozvídá se o příběhu, který se zde kdysi udál, ztotožňuje se s hrdinou příběhu.
-Vilém (loupežník, strašlivý lesů pán) – Mladý loupežník, jenž revoltuje proti společnosti. Je s ní nespokojen. Zamilován do Jarmily a tak zabije svého soka v lásce, což je naneštěstí jeho otec (který jej v mládí vyhnal, tudíž dík němu se z něj stal loupežník). Nevěří ve svou vinu jako takovou, a odsuzuje společnost za to, jak na něj nahlíží.
-Jarmila – Krásné děvče, jež si nedokáže vybrat mezi dvěma muži, koketuje s oběma, a tudíž kvůli ní dojde k vraždě. Neunese tuto vinu a spáchá sebevraždu
Hynek – Jeden ze dvou milenců Jarmily, zároveň otec druhého milence (Viléma). Zabezpečený mlynář ve středních letech, jež se dík své brzké smrti v příběhu moc neobjevuje.

Děj:
Básnická skladba pojednává o milostném trojúhelníku zapříčiněném nerozhodností Jarmily. Dík žárlivosti jednoho se soků, Viléma, skončí druhý sok mrtvý. Druhý sok Hynek je však naneštěstí otcem Viléma, kterého v dětství vyhnal z domu a zapříčinil tak jeho současné postavení vůči společnosti, to že byl loupežníkem a také velkou část jeho povahy. Ovšem že je to jeho otec zjistí až když ho zabije. Otcovražda je však již pro společnost příliš a tak, když je Vilém chycen, je odsouzen ke smrti lámáním v kole. Na počátku díla spáchá Jarmila, která neunese to, co svým jednáním způsobila sebevraždu. V průběhu díla pak Vilém odsuzuje společnost a vede úvahy o smrti."

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e63187525a4.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Maj_K.H.M..doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse