Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Hynek Mácha - Máj

Karel Hynek Mácha - Máj


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Arcibiskupské gymnázium, Praha 2

Charakteristika: Práce se zabývá analýzou Máchova nejslavnějšího díla, jeho kritikou i dobovým přijetím. Zároveň podrobně představuje Máchův život a poukazuje na to, co o díle napsal sám autor. Součástí práce je také mnoho ukázek, které doprovázejí výklad a mohou pomoci k lepšímu pochopení díla.

Obsah

Obsah:
1.
Karel Hynek Mácha - život a dílo
2.
Máj
2.1.
Obecná charakteristika
2.2.
Místo a čas děje
2.3.
Příběh a ukázky
2.4.
Témata básně
2.3.
Rytmus, verš, slovní zásoba
3.
K. H. Mácha o Máji - Proč se jmenuje Máj?
4.
Recepce - dobové přijetí

Úryvek

"Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 1810 v Praze jako Ignác Mácha, jméno Ignác si ovšem počeštil na Hynka. Kvůli finanční krizi se s rodinou několikrát stěhoval, až se usadil na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí). Zde pobýval až do konce svých studií a odchodu do Litoměřic v září 1836. Mácha navštěvoval Filozofickou fakultu v Praze, na které později studoval i práva. Navštěvoval též přednášky Josefa Jungmanna, jenž své žáky podporoval v literární činnosti a Máchovi pochválil jeho báseň Svatý Ivan. Mácha uměl výborně německy a česky, učil se i latinsky a polsky. Své první básnické pokusy psal v němčině (Versuche des Ignac Macha), k češtině se definitivně uchýlil roku 1830. V jeho básnické tvorbě nacházíme sonety i lyrickoepické skladby, básně jsou obsaženy i v jeho prózách (např. Cikáni). Mezi jeho významná díla patří i Obrazy ze života mého, jejichž děj se odehrává v Máchově současnosti a kromě lyrizujících tendencí v něm nacházíme i Máchovo autobiografické prvky. Máchovým nejrozsáhlejším dílem je právě román Cikáni, z dalších próz můžeme zmínit např. Pouť krkonošskou. Mácha si vedl též osobní deník, který byl z části šifrovaný a popisoval i jeho vztah s Lori Šimkovou. Mácha byl vášnivým chodcem – absolvoval např. pěší pouť z Prahy do Benátek, kterou ušel za pouhé 3 týdny. Byl rád středem pozornosti – chodil oblečen v tmavě modrý frak se žlutou podšívkou a zlatými knoflíky. Povahou byl velmi žárlivý a fascinovala ho smrt – s oblibou se chodil dívat na popravy, okamžiky umírání ho velmi oslovovaly. Mácha byl též zdatným hercem a malířem. Při hašení požáru na podzim roku 1836 se napil zřejmě závadné vody, jež se stala zdrojem jeho nemoci a následně i smrti. Zemřel 6. listopadu 1836. Roku 1938, při přenášení jeho ostatků z území Německa do Čech, šel za jeho rakví průvod čítající 250 000 hlav.
MÁJ
Tato lyrickoepická skladba zaujímá výstřední postavení nejen v Máchově tvorbě, ale též v dějinách české literatury. Máj je jediné dílo, které Máchovi vyšlo ještě během jeho života. Musel ho ovšem vydat na své náklady. Máj vyšel v počtu 600 výtisků, které byly brzy rozprodány. Sto výtisků bylo doplněno i Máchovým podpisem a bylo proto více ceněno."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x553d34e7c7daf.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Hynek_Macha_Maj_30.4..doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse