Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Hynek Mácha: Márinka

Karel Hynek Mácha: Márinka


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný rozbor povídky Márinka Karla Hynka Máchy. Vhodné jako vzor pro zápis do čtenářského deníku. Zkontrolováno profesorem. Oskenováno, psáno ručně.

Obsah

1.
Společenský kontext
2.
Literární kontext
3.
Autor a jeho další díla
4.
Téma
5.
Motivy
6.
Charakteristika hlavních postav
7.
Obsah díla
8.
Druh a žánr díla
9.
Formální rozdělení
10.
Jazyk díla
11.
Přínos díla pro mou osobu

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x524460c9bfccb.zip (4764 kB)
Nezabalený formát:
K_H_Macha_Marinka_2.jpg (2436 kB)
K_H_Macha_Marinka_1.jpg (2332 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse