Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Jaromír Erben: Kytice

Karel Jaromír Erben: KyticeKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Církevní základní škola a střední škola Plzeň, Spálené Poříčí

Charakteristika: Práce se věnuje Erbenově sbírce kytice a zasazuje ji do kontextu českého romantismu. Nejprve je vylíčeno společensko-historické pozadí doby, představeni další autoři v ní tvořící, a popsán život Karla Jaromíra Erbena. Následuje shrnutí děje jednotlivých balad ve sbírce, poznámka o postavách, přehled motivů skladeb a obsahová charakteristika díla.

Obsah

1.
Romantismus v české literatuře
1.1.
Společensko-historické pozadí
1.2.
Literatura
2.
Další autoři, kteří tvořili v tomto období
2.1.
Karel Hynek Mácha
2.2.
Božena Němcové
2.3.
Victor Hugo
3.
Karel Jaromír Erben
4.
Kytice
4.1.
Děj
4.2.
Postavy
4.3.
Rozbor díla
4.4.
Význam

Úryvek

"ROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE
• Společensko-historické pozadí
- v českém prostředí mělo velký vliv protiruské povstání v Polsku, které rozdělilo společnost na dva tábory: starší generace, v čele s Josefem Jungmannem a Václavem Hankou, v něm viděla zradu Slovanů; mladší generace reprezentovaná např. Karlem Hynkem Máchou a Karlem Sabinou, jej chápala jako spravedlivý boj za svobodu polského národa proti carskému útlaku
- zvýšila se poptávka po knihách i spotřebním zboží
- čeština se postupně stávala jazykem veřejného života a projevem národního cítění
- probudilo se emancipační hnutí žen – vznikaly školy pro české dívky
• Literatura
- jediným skutečným romantickým básníkem byl Karel Hynek Mácha
- v rámci českého romantismu se rozvíjely žánry poezie, prózy i dramatu, velmi oblíbeným útvarem byla lyricko-epická balada a pohádka
- v dílech se často vyskytovala ironie
- k oblíbeným tématům patřilo putování, dálky, cesta, poutníci a jezera, děj se často odehrával na rozpadlých hradech či na opuštěných místech v přírodě
- hl. hrdinové představovali příslušníky měšťanské vrstvy, bojující proti nepravostem světa, s nimiž se autor ztotožňoval
DALŠÍ AUTOŘI, KTEŘÍ TVOŘILI V TOMTO OBDOBÍ
• Karel Hynek Mácha
- jeho dílo bylo často předmětem výsměchu a výčitek, k plnému pochopení a ocenění veřejností došlo až o generaci později
- zemřel ve svých 26 letech na choleru
- Máj – Dějištěm příběhu je skutečná krajina u Bezdězu. Vilém zavraždí svůdce své milé Jarmily. Až poté zjistí, že zabil svého vlastního otce. Je uvězněn a čeká v cele na popravu. Když se Jarmila dozví o smrti svého milého, skončí svůj život skokem do jezera.
- Cikáni – román, obsahem podobný Máji, nese tradiční romantické motivy: zneuctěnou mladou dívku, která spáchá sebevraždu, syna, který nezná svého otce, a pěstouna, který ho v dětství unesl.
• Božena Němcová
- ve svém díle zobrazovala národní život a podílela se jím mimo jiné na sbližování českého a slovenského národa
- Babička – prozaické dílo. Hl. postavou je stará venkovská pradlena, která tráví konec svého života u dcery a vnučky na Starém bělidle u Ratibořic. Je to prostá žena s pevnými zásadami, životní moudrostí a soucitem s ostatními lidmi, která je oblíbená nejen sousedy, ale i paní kněžnou.
- Divá Bára – Dcera pastýře Bára není ve vesnici oblíbená. Má jedinou kamarádku Elšku, které pomůže, aby se nemusela vdát za správce. Za to je vesničany odsouzena k tomu, aby strávila noc v márnici, odkud ji vysvobodí myslivec, který se do ní zamiluje a vezme si ji."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51f3b1248064c.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
K_J_Erben_Kytice.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse