Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Jaromír Erben: Kytice

Karel Jaromír Erben: Kytice


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Prace se věnuje životu a tvorbě Erbena a jeho zařazení a charakteristice doby. Jsou zmíněna další Erbenova díla a podrobně je rozebrána Kytice po jazykové, stylové a dějové stránce. Nechybí celková charakteristika díla a její vliv tehdy i dnes. Na konci práce jsou stručně rozebrány všechny básně.

Obsah

1.
Život a tvorba Karla Jaromíra Erbena
2.
Zařazení autora a charakteristika doby
2.1
Romantismus
3.
Další Erbenova díla
4.
Kytice
4.1
Celková charakteristika
4.2
Celkový obsah
4.3
Hlavní postavy
4.4
Jazyk a styl
4.5
Hlavní myšlenka díla
4.6
Okolnosti vzniku a vliv díla
4.7
Místo a prostředí děje
5.
Aktuálnost díla
6.
Básně

Úryvek

"Karel Jaromír Erben (1811 – 1870)
Život:
• český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista a sběratel lidové tvorby
• narozen v Miletíně (Hořice v Podkrkonoší) a zemřel v Praze
• matka měla hudební nadání, otec byl živnostník
• od dětství trpěl tuberkulózou, byl slabý, pobledlý => bude se živit duchovní činností
• vystudoval gymnázium v Hradci Králové, kde se setkal s V. K. Klicperou
• filosofická fakulta (dostudoval) v Praze a práva (nedostudoval), dobrý student
• měl zájem od lidovou tvorbu, obyčeje, kroje, národopis
• vydával staré literární památky (i z Husovy doby)
• poznal se s Máchou na filosofické fakultě, upoutal ho – byl jiný (i tvorbou), individualista
• na studie si vydělával výukou hudby
• Erben je představitelem konzervativního romantismu
• po studiích se seznámil s Palackým, který ho ovlivnil láskou k dějinám
• => začal studovat národopis, pracoval v archivech (staré listiny, památky), zaměstnanec v Národopisném muzeu v Praze
• v 50. letech hlavním archivářem Prahy, ale byl na tom zdravotně špatně (dýchal prach)
• 1867 se účastnil poutě politiků do Ruska
• 1870 umírá v Praze na tuberu
• uplatnil se i jako vědec (folklorista, filolog, historik)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x562cc2c30584f.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Karel_Jaromir_Erben_Kytice.doc (92 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse