Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Klostermann: Ze světa lesních samot

Karel Klostermann: Ze světa lesních samotKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Ze světa lesních samot, jehož autorem je Karel Klostermann.

Obsah

1.
Karel Klostermann: Ze světa lesních samot

Úryvek

"Ze světa lesních samot
Klostermann Karel
Osud zanesl koncem šedesátých let minulého století revírníka Kořána do Pürstlinku, místa asi půl hodiny od bavorských hranic, uprostřed lesů a slatin. Kořánovi posluhovala stará Nany. Dokud bylo plno práce, nepocítil nudu; záhy ale přece jenom začal pomýšlet na to, že by se mohl oženit. Byl statný, hezký člověk, a tak si přivedl z Budějovic hezkou dívku, Zdeničku, sirotka po švarcenberském revírníkovi. Příručí - Karel Svijanský - chodil k hajnému Vavruchovi za krásnou Katy. Kořán ho upozornil, že to není vhodná žena pro něj. Pokud to s Katy míní vážně, je nutné, aby si trochu vydělal. Příručí chtěl Katy naučit číst, ale dívka se mu vysmála.
V sousedství byl revírník Malý, který nikdy nestudoval. Vyučil se myslivcem a vzal si také holku z lesa, jako byla Katy - pilnou, ale bez vzdělání. Kořán ho navštívil se Zdeničkou, aby mu ji představil. V zimě, při svážení klád z hor do údolí, se potloukl dřevorubec Matýsek a Zdenička ho ve dne i v noci ošetřovala - přesto muž skonal. V květnu přijel mladý kníže s několika kavalíry na tetřevy a tetřívky. Paní Kořánová měla plno práce, v myslivně se pro ně strojilo. Hrabě pozoroval Katy a žárlivý příručí ho málem zastřelil, když ho vyprovázel z lesa.
Jednou v červnu potkal Karel Svijanský příručího Bártovce. Příručí ho pozval do Mádru na taneční zábavu, aby se trochu rozptýlil. Svijanský pozvání přijal, později ale byl pochybným požitkem zklamán. Zdenička se připravila, že pojede navštívit matku, ale když stáli s mužem před domem a chystali se odjet, přišel Malý z Podroklaní a oznámil Kořánovi, že Bavoráci kradou skot v lese, zvláště Luizl Zwiehofler; žádal o pomoc. Kořán zůstal z povinnost doma, kdežto Zdenička za několik dní odjela. Revírník se střídal s hajným Vavruchem a příručím při hlídkách v lese - nedal jinak. Jednou k ránu chytil zloděje, ale byl od jiného střelen do prsou. Naštěstí ho našli hajný a příručí dosti brzy. Odnesli domů, kde ho za lékařské pomoci Katy ošetřovala s příručím. Když se to Zdenička dozvěděla, ihned přijela.
Také příručí v boji s pytláky málem zahynul - jednou se procházel po lese a přistihl pytláka, jak odnáší čerstvě zastřeleného jelena. Chtěl ho zatknout, ale jiný pytlák po něm střelil; netrefil se, příručí opětoval palbu a pytláka zabil. Příručí byl velmi mladý a myšlenka, že zmrzačil lidský život, ho zdrtila - odjel proto k soudu. Když se vracel, potkala ho Katy a rozloučila se s ním; slíbil jí, že si ji vezme.
Karel byl přeložen do rodného lounského kraje, Kořán se i se svou Zdeničkou odstěhoval na chejnovské panství. Po třech letech si Karel Svijanský přišel vzít Katy, byl jmenován revírníkem - Katy se ale již provdala. Dozvěděl se rovněž, že zemřel hajný Vavruch. Nakonec se Svijanský oženil s Marií Janotovou."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a6113731569.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
K_Klostermann_Ze_sveta_lesnich_samot.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse