Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Poláček: Bylo nás pět

Karel Poláček: Bylo nás pět


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace, Poděbrady

Charakteristika: Práce popisuje postavu, prostředí i jazyk ukázky z románu Bylo nás pět Karla Poláčka. Odpovídá také na otázku, proč je dílo považováno za humoristické, a nastiňuje, v jakých podmínkách ho autor napsal.

Obsah

1.
Charakterizujte postavy vystupující ve výňatku
2.
Určitě prostředí, v němž se odehrává děj výňatku
3.
Charakterizujte jazykovou stránku díla
4.
Proč je tento román považován za humoristický?
5.
Zařaďte do kontextu Poláčkova díla

Úryvek

"* charakterizovat postavy vystupující ve výňatku
Za dětským vypravěčem Péťou Bajzou tušíme už od počátku samotného autora, což posiluje vyprávění v první osobě. Vděčným zdrojem humoru je klukovský jazyk. Vyprávění je v humorném stylu. Postava vyprávěče, která popisuje, jak chodí do školy kolem jednopatrového domu s nápisem Martin Neuval. Nad tím nápisem je umístěná koňská hlava, a když byl vyprávěč malý, tak se mu ta hlava vůbec nelíbila, protože se jí bál.

* určit prostředí, v němž se odehrává děj výňatku
Děj výňatku se odehrává v prostředí malého města, vnímaného klukovskýma očima, připomíná všechny sezónní dospělé i dětské zábavy, životní styl i hierarchii obyvatel malého města v době první republiky.

* charakterizujte jazykovou stránku díla
Pro dílo je typická řeč vypravěče, který mísí prvky spisovné češtiny (místy až knižní) s prvky obecné češtiny a svým prostým dětským uvažováním.

*proč je tento román považován za humoristický

Příběh nám vypráví Petr Bajza, je to stylizovaný záznam zážitků jednoho z členů party kluků. V jeho vyprávění se objevují groteskní situace, opakování a stereotypy ve způsobu řeči (výrazová a situační komika).

* zařaďte do kontextu Poláčkova díla a zařaďte Poláčkovo dílo do kontextu české literatury
Humoristická próza, dílo napsáno v nejtěžším období autorova života, před transportem do Osvětimi, bylo vydáno posmrtně. Karel Poláček napsal tuto knihu v nejtěžších chvílích svého života – bál se transportu do koncentračního tábora a tak, aby snad zahnal smutek, napsal knihu o svém dětství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5138d00d26b90.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
K_Polacek_Bylo_nas_pet.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse