Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karel Sabina: Braniboři v Čechách

Karel Sabina: Braniboři v ČecháchKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Braniboři v Čechách, jehož autorem je Karel Sabina.

Obsah

1.
Karel Sabina: Braniboři v Čechách

Úryvek

"Braniboři v Čechách
Sabina Karel
V Čechách řádí Braniboři. Porada českých rytířů na Wolframově statku má rozhodnout, jak dále postupovat. Rytíři chtějí zasáhnout vojensky, zatímco Wolfram radí vyjednávat. Mladý pražský měšťan Junoš přijde na shromáždění se zprávou, že Braniboři již vtrhli do Prahy a dokonce odvlekli i královnu a prince. Všichni přítomní jdou i s Wolframem do Prahy na pomoc.
Na statku zůstanou jen primátorovy dcery. Jedné z nich, Liduši, přijde vyznat lásku mladý měšťan Tausendmark. Liduše ho odmítne a Tausendmark se v hněvu obrátí na Branibory. Liduši se podaří utéct a skrýt se mezi pražskou lůzou, která si právě zvolila svého krále Jíru. Liduši dostihnou Braniboři, ale Jíra se svými kumpány se postaví na odpor.
V tu chvíli přichází Wolfram s Junošem a nechají Jíru uvěznit v domnění, že se pokusil unést primátorovy dcery. Ve zmatku je odvedou Braniboři. Dcery jsou v zajetí roty, které velí Warnemann. Únosci za ně žádají 300 kop zlata jako výkupné. Snaží se co nejrychleji ukořistit co se dá, protože vědí, že na rozkaz Oty Braniborského mají zemi do tří dnů opustit.
Soud odsoudí kvůli Tausendmarkovu svědectví Jíru na doživotí, trestu se však nakonec vyhne díky svědectví starého vesničana. Tausendmark se vydává k Braniborům s poslem a nabídne výkupné. Přitom vybízí Warenmanna, aby Čechy urychleně opustil, nechce-li se střetnout s pražskou lůzou, která se chystá dívky osvobodit.
Vystrašený Tausendmark chce odjet s Branibory pryč, ale velitel ho rázně odmítne. Starý vesničan odvede dvě z dívek společně se svým synem do bezpečí, kde počkají na další ochránce. Liduši odvede Tausendmark. Když se stařec vrátí i pro ni, potká Junoše a Jíru, který vede ozbrojený lid.
Warenmann prozradí Tausendmarkovu zradu. Zrádce je za chvíli přiveden Jírou, který ho odevzdá soudu. Junoš mezitím najde Liduši, děkuje Jírovi a nabízí mu svůj dům. Ten odmítne, protože chce zůstat i nadále volný. Nakonec se po všech útrapách opět setkávají Wolfram a jeho dcery."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51d031f828725.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
K_Sabina_Branibori_v_Cechach.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse