Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karolína Světlá: Vesnický román

Karolína Světlá: Vesnický románKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Vesnický román, jehož autorkou je Karolína Světlá.

Obsah

1.
Karolína Světlá: Vesnický román

Úryvek

"Vesnický román
Světlá Karolina
Antoš Jirovec si vzal o deset let starší vdovu – rychtářku, která se tak chtěla pomstít dceři a lakomému zeti. Manželství je zpočátku šťastné. Antoš, vážný, poctivý a moudrý muž, pečuje o hospodářství a má svou ženu rád.
Antoš je sice chudý, ale jinak nadmíru čestný, spravedlivý a rozumný. Rychtářka ho vášnivě miluje, ale to právě způsobí v manželství rozvrat. Bojí se totiž, aby ji muž pro její stáří neopustil. Proto se draze obléká, dělá se mladší a stále chce, aby se s ní muž ´mazlil´.
Antoš je usedlý muž, a tak ho rychtářka brzy začne podezírat z nevěry. V té chvíli se v příběhu objevuje krásná vesničanka Sylva. Vstoupí k rychtářce do služby a zpočátku je s ní spolčená proti Antošovi. Antoš si ale brzy svými vlastnostmi u ní vyslouží obdiv a soucit. Manželé se brzy zcela odcizí, ačkoliv navenek se tváří, jako by se nic nedělo.
Antoš vede obchod s koňmi. Manželka se stále snaží i s pomocí kouzel a zaříkadel přilákat manžela zpátky. O hospodářství a děti se zatím stará Sylva. Vztah mezi ní a Antošem začíná nabývat na intenzitě. Antoš se zpočátku citu brání, nechce být ženě nevěrný. Jendou ale rychtářka odjede do nemocnice, protože se bojí jakési nákazy.
Sylva se pečlivě stará o děti i hospodářství. V té době v Antošovi dozraje úmysl rozejít se s rychtářkou a založit si malé hospodářství společně se Sylvou a dětmi. Proti tomu se ale postaví jeho vlastní matka, která byla vždy poctivá a neoblomná v plnění povinností. Zastane se nezrušitelnosti manželství a Antoš zůstává s rychtářkou.
Rychtářka jde v noci ke kříži a strašně proklíná manžela a jeho milenku i se všemi jejich budoucími potomky. Tu ji ale překvapí Sylva a rychtářka leknutím zemře. Před smrtí jí ale Sylva slíbí, že se Antoše vzdá - má strach, aby se kletba nevyplnila. Potom odejde do kláštera alžbětinek v Praze a věnuje se ošetřování nemocných. Antoš steskem onemocní a za nějaký čas také zemře."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dd11fb5daf0.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
K_Svetla_Vesnicky_roman.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse