Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Karolína Světlá: Zvonečková královna

Karolína Světlá: Zvonečková královnaKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Zvonečková královna, jehož autorkou je Karolína Světlá.

Obsah

1.
Karolína Světlá: Zvonečková královna

Úryvek

"Zvonečková královna
Světlá Karolina
C. k. vrchní vojenský a polní komisař pan z Nattererů byl až bezohledně a krutě poctivý. Stíhal každou, byť sebemenší a nechtěnou nepřesnost a nepořádek, slídil i po zapovězených knihách a časopisech v pulpitech.
Komisař byl velkým nepřítelem takzvaných „tajných spolků“ a různých jiných politických aktivit, které se neslučovaly se zájmy rakouské monarchie. Členem jednoho takového spolku se však bez otcova vědomí stal i mladý Natterer, komisařův syn Klement. Ze vzdoru proti otcově přísné autoritě a puntičkářství vstoupil do spolku zvaného „Děti činů“.
Mladého Klementa a posléze i jeho bratra Leokada přivedla do okruhu spiklenců především jejich matka, která v manželství s přísným úředníkem velice trpěla. Měla také zvláštní pochopení pro zájmy českých revolucionářů. Poslední kapkou, která i z ní učinila revoltující ženu, byl právě jeden z incidentů jejího manžela. Ten dal totiž kdysi pod naprosto malichernou záminkou popravit jednoho nevinného ovčáka.
Skutečným semeništěm hříchu a nepravostí jsou však Klementovi protivníci a pronásledovatelé, především pak jezuita Innocenc. Jeho hlavní starostí je to, aby jezuitský řád, a tedy potažmo i on sám, dostal do své moci nemalé jmění bigotní stařeny Nepovolné, majitelky domu U pěti zvonečků.
Innocenc dělá vše proto, aby se vnučka paní Nepovolné a potenciální dědička Xavera neprovdala, ale aby se stala jeho nástrojem a vyhledávala pro něj členy tajných spolků. Xavera sice miluje mladého Klementa, ale pod silným Innocencovým nátlakem ho nakonec vyzradí jezuitům. Z arkýře svého domu pak s hrůzou sleduje tajnou Klementovu popravu a zešílí stejně jako její nemohoucí matka."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dd12fc85a84.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
K_Svetla_Zvoneckova_kralovna.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse