Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kilimandžáro

Kilimandžáro


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti představuje jedno z pohoří světa - Kilimandžáro. Nejprve je v textu představeno z geografického hlediska, pak následuje popis možných využití v rámci turismu a v závěru se nachází obrazová příloha.

Obsah

1.
Úvod
2.
OFG charakteristika
3.
Obyvatelstvo a turismus
4.
Závěr
5.
Obrazová příloha
6.
Zdroje

Úryvek

"3.Obyvatelstvo a turismus
Obyvatelstvo přicházelo pod pohoří asi před 2500 roky, buď ze severu (skupina nilotická – např. – Masajové) nebo ze západu. Základním jazykem je svahilština. Ve školách je mimo ni ještě povinná angličtina. Největším městem v oblasti Kilimandžáro je Moshi. Nezávisle na výstupové cestě na vrchol, je povinné projít Marangu Park Gate, kde dostanete povolení, zaplatíte poplatky a najmete průvodce. Bohužel zemědělci svým počínáním škodí přírodě a národnímu parku Kilimandžáro, který se rozkládá na ploše asi 2700 m2. Byl založen v roce 1973, oficiálně otevřen v roce 1977, z parku jsou přístupové cesty do Lesní rezervace, která je také rezervací zvěře, založené roku 1921. Vláda usiluje o to, aby více lidí začalo pracovat ve slibně se rozvíjejícím turistickém ruchu.
Kilimandžáro patří do „projektu,“ který je mezi VHT turisty znám jako „projekt sedm.“ Jedná se o dobytí všech nejvyšších kopců každého světadílu: Asie – Mt.Everest,
Jižní Amerika – Aconcagua, Severní Amerika – McKinley, Evropa – Elbruz, Austrálie - Mt. Kosciusko, Antarktida – Mt.Vinson. Co se týče fyzické obtížnosti patří Africký nejvyšší bod k lehčím, nicméně o to více je náročný na peníze. Pokud se pokusíme dobýt Kilimandžáro sami bez cestovní agentury bude nejdražší položkou letenka (zpáteční stála v roce 2003 27 000 Kč – přes Amsterdam do Kilimandžáro Airport) a bohužel si musíme zaplatit průvodce, který není až tak nutný vzhledem k jednoduchosti kopce, ale je nutný díky legislativě, protože Kilimandžáro leží v národním parku a jinak se vystavujeme nebezpečí pokuty. Výše pokuty mi není známa. Cena průvodce na jednoho klienta a den je 100 – 150 USD a k dobytí vrcholu je potřeba 5 – 6 dnů. K této ceně musíme ještě započítat 50 – 80 USD na spropitné. Druhou možností je využít nabídky českých CK kanceláří, např. CK Adventrura pořádá 22 dní trvající zájezd, který stojí 97 000 Kč. V programu je mimo jiné i safari. Nicméně s CK klient nepozná „pravý“ život místních obyvatel."

Poznámka

S obrázky se jedná o 5 stran. Vhodné pro úroveň základní nebo nižších tříd středních škol.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47a1ce6fdfa2f.zip (425 kB)
Nezabalený formát:
Kilimandzaro.doc (462 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse