Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Klenba nožní - laboratorní práce

Klenba nožní - laboratorní práce


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, Beroun 2

Charakteristika: Laboratorní práce se zabývá klenbou nožní. Uvádí části klenby nožní a jejich vady. Představuje postup při zhotovení otisků nohou, jejich měření a vypočítává jejich index. Závěr vyhodnocuje výskyt všech vad nohou v autorově třídě.

Obsah

1.
Části klenby nožní a její vady
2.
Zhotovení otisků nohou, měření a výpočet jejich indexu
2.1.
Pomůcky
2.2.
Postup
3.
Vyhodnocení výskytu vad všech jedinců ve třídě

Úryvek

"Postup úkolu č. 2:

Pomůcky:
2 bílé papíry A4, 2 plastové fotomisky, 2 houby, pravítko, ručník, chemikálie (roztok chloridu železitého, hexakyanoželeznatan draselný)

Postup:
Obě čtvrtky natřeme roztokem hexakyanoželeznatanu draselného. Roztok chloridu železitého vlijeme do velké fotomisky a navlhčíme jím velkou houbu.Ovlhčený mírně zaschlý papír položíme na zem, bosou nohou se postavíme na houbu ovlhčenou chloridem železitým, a poté kolmo na papír. Při styku roztoků dojde k chemické reakci při které vznikne otisk chodidlazbarvený hexakyanoželeznatanem železitým. Plantogram poté necháme uschnout.

Vyhodnocení:
K určení diagnózy ploché nohy použijeme porovnání nejužší a nejširší části otisku. U normálně klenuté nohy nepřesahuje nejužší část otisku nikdy 45% nejširší části. Porovnání provedeme tak, že v největší a nejmenší šířce otisku povedeme kolmici k tečně jdoucí podél vnější strany otisku.

Výpočet: Nejužší označíme a a nejširší b. i = (a: b) x 100

Index pravé:( : )*100=
Index levé: ( : )*100=
Závěr: index pravé nohy= , index levé nohy=

Z 22 vzorků v naší třídě obsahovalo vadu 5 z nich, což je 22,7%. 2x se objevila vada Platfus (9,08%) a 3x vada Pes excavatus (13,62%).

Nejlepší prevencí je posilování svalů přednoží a to zejména v rizikových obdobích a korekce svalové dysbalance mezi jednotlivými svalovými skupinami. Z hlediska pasivní prevence je důležitá pohodlná široká obuv na polovysokém podpatku a zamezení dlouhodobého stání zejména v široce otevřeném postoji. U dětí je vhodná chůze na boso zejména po nerovném terénu.

Léčbu je nutno zahájit prevencí a rehabilitačním cvičením zejména u rizikových skupin populace ať již z hlediska biologického či způsobu zaměstnání. Konzervativní léčbu je nutno zahájit u získaných deformit již v časném stádiu před rozvojem fixovaných změn. Operační řešení je indikováno až při selhání konzervativního způsobu léčby nebo při fixovaných těžkých deformitách a zhoršujících se vrozených poruchách k prevenci trvalých deformit."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek. Jedná se o laboratorní práci z biologie na Gymnáziu Joachima Barranda Beroun.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47334b248817b.zip (68 kB)
Nezabalený formát:
Klenba_nozni.doc (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse