Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Kolektiv autorů: 17 japonských povídek - Hirošima. Nagasaki

Kolektiv autorů: 17 japonských povídek - Hirošima. Nagasaki


Kategorie: Asijská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje stručný obsah knihy, která zachycuje z různých úhlů pohledu názory deseti autorů na svržení atomové bomby na Hirošimu a na Nagasaki.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kniha se dá rozdělit do tří období
2.1.
Během náletu dospělí
2.2.
Během náletu děti
2.3.
Během náletu ještě nenarození

Úryvek

" Kniha se dá rozdělit do tří období, dle věku autorů:

První období představují spisovatelé, kteří atomový nálet prožili v dospělém věku. Svým dílem vytvořili dokument, který představuje jejich protest. Tito autoři přežili atomovou bombu, psali s čerstvou pamětí bez jakéhokoliv přemýšlení. Do tohoto období patří básník a spisovatel Tamiki Hara, spisovatelka Jóko Óta a básník Sankiči Tóge. V době, kdy je zastihla atomová bomba, byl Hara ve věku 40, Óta 42 a Tóge 28 let.
Do druhého období se zapisují autoři, kteří prožili atomový nálet v dětství nebo v mládí. Píší o svých rodinách a přátelích, které ztratili a sami pak popisují zasažení atomovou bombou a její dědictví, které musí nést. Do tohoto období se řadí Hirojuki Agawa, Kacuzó Oda, Jošihisa Kacura a dosud žijící Kjóko Hajaši.

Třetí období představují spisovatelé, kteří atomovou bombu nezažili, ale cítí povinnost umělce se k tomuto tématu nějak vyjádřit, protože k Hirošimě nebo Nagasaki měli blízký vztah. Např. se tam narodili nebo tam měli své nejbližší.
K těmto autorům patří např. Micuharu Inoue, Ineko Sata nebo Masudži Ibuse.
Na otázku, z jakého důvodu ještě vydávat literaturu tohoto žánru, se mi dostala odpověď z úvodu knihy od japonského spisovatele Kenzaburó Oé, nositele Nobelovy ceny za literaturu v roce 1994, který v této době napsal publikaci nazvanou Atomová žeň: „Při sestavování oné publikace jsem si uvědomil, že není pouhou sbírkou povídek z období druhé světové války, ale je určena čtenářům z důvodu, aby se zamysleli nad touto dobou a poučili se hlavně do budoucnosti. Takto se lidé mohou vážně zamyslet nad dnešní hrozbou vyvinutých nukleárních arzenálů.“

Zajímavostí japonského neštěstí v Hirošimě je tzv. Hirošimský dóm: Nad touto stavbou ve výšce 576 metrů vybuchla 6. srpna 1945 v 8 hodin 15 minut atomová bomba. Budova sloužila před válkou jako Obchodní a průmyslová komora a postavil ji český architekt Jan Letzel (1880-1925). Budova byla slavnostně otevřena 5. srpna 1915 a za třicet let nato z ní zůstaly jen trosky, které zde stojí dodnes jako symbol Hirošimy.
Také v Nagasaki se tyčí Památník obětem atomové bomby v Nagasaki. Atomová bomba v Nagasaki vybuchla nad tímto památníkem 9. srpna 1945 v 11 hodin 2 minuty."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0017.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Japonske_povidky.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse