Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Konflikty v Africe

Konflikty v AfriceKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce pojednává o válečných konfliktech v Africe. Popisuje, jak situace vypadala v průběhu 20. století, zaměřuje se na metody a techniky používané při konfliktech a dále rozebírá stav v jednotlivých zemích, kterých se konflikty týkají.

Obsah

1.
Jaké konflikty postihují Afriku
2.
Druhá polovina 20. století
3.
Válečné skupiny
4.
Nástroje a metody konfliktů
5.
Situace v Egyptě
6.
Situace v Libérii
7.
Situace v Etiopii
8.
Situace v Keni
9.
Situace v Angole
10.
Současné konflikty
10.1.
Súdán
10.2.
Nigérie

Úryvek

"Málokde v Africe bývá konflikt jen ryze etnický či jen ryze politický. Většinou jsou tyto konflikty spojeny. Příčinou této skutečnosti je, že když Evropa dělila Afriku z důvodů administrativních, málokdy ctila přirozené hranice a nehleděla na to, zda rozdělí kmeny příbuzné či nepřátelské (Evropa totiž nebrala Afričany vážně a nepočítala s nimi). Výsledkem je, že hranicí jsou většinou odděleny spřátelené a příbuzné kmeny, zatímco v jednom celku jsou spojeny kmeny, které se vzájemně nenávidí. Určitý kmen má silného vůdce, který se chce dostat k moci a jakmile tuto moc získá, chce pozdvihnout pouze svůj kmen. Ostatní kmeny tak chtějí tohoto vůdce svrhnout. Z toho plyne, že boj mezi kmeny je jak etnického, tak politického charakteru.

Od roku 1945 proběhlo v Africe 9 konfliktů kde zahynulo 9 milionů lidí, z čehož bylo 8 milionů civilistů.
Jen několik málo států, v nichž nedocházelo ke konfliktům a palácovým převratům, má lepší životní úroveň (např. Botswana, Kamerun, Gabon, Ghana, Keňa).
Po vyhlášení nezávislosti afrických států se hranice neměnily proto, že při rozdělení Afriky na kmenové státy by došlo k obrovské atomizaci a navíc určený vládnoucí kmen pověřený provedením změny hranic by se stal v daném státě u ostatních kmenů nenáviděným a došlo by v podstatě ke znepřátelení všech kmenů a propuknutí obrovského konfliktu.

Většina válek 90. let 20. století byla válkami lokálními a vleklými. V zásadě byly prostorově omezené a většina z nich byla označována jako konflikty nízké intenzity. Válčící strany užívaly téměř výhradně metod nepravidelné války.
V řadě zemí zmítaných vnitřním konfliktem se hroutí státní monopol na organizované násilí a válka se dostává do soukromých (nestátních) rukou. V postmoderním konfliktu bojují vedle vládních vojsk různé nepravidelné paramilitární skupiny, jež jsou definované kmenově nebo nábožensky.Jejich vojenské aktivity jsou často zájmově propojeny s mnohdy rozsáhlou hospodářskou činností kriminálního charakteru (loupení, vydírání, únosy, pašování embargovaných materiálů a zbraní, obchod s drogami, rozkrádání a prodej humanitární pomoci)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514aef5912edc.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Konflikty_v_Africe.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse