Kovy


Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje popis základních kovů.

Obsah

1.
Prvky V. A skupiny
2.
Kovy IV. A skupiny
3.
Prvky I. A skupiny
4.
Prvky II. A. skupiny
5.
Kovy III. A skupiny
6.
Prvky I. B skupiny
7.
Prvky II. B skupiny
8.
Prvky VI. B skupiny
9.
Prvky VII. B skupiny
10.
Prvky VIII. B skupiny

Úryvek

"Vápník (Ca)
VÝROBA: elektrolýzou taveniny CaCl2 při 700°C
ROZPOUŠTĚNÍ: v NH3, reaguje s vodou
Hydrogenuhličitan vápenatý – způsobuje tvrdost vody
Síran vápenatý – sádrovec
Hydroxid vápenatý – hašené vápno
Baryum (Ba)
VÝROBA: elektrolýzou taveniny BaCl2 nebo redukcí BaO hliníkem
ROZPOUŠTĚNÍ: reaguje s vodou, NH3, rozpouští se v běžných kyselinách za vzniku barnatých solí
Lithium (Li), Rubidium (Rb)
VÝROBA: elektrolýzou
Kovy III. A skupiny
Hliník (Al)
VÝROBA: z bauxitu z něho se izoluje Al2O3 a pak elektrolýzou se získává hliník
ROZPOUŠTĚNÍ: v neoxidujících kyselinách, alkalických hydroxidech za vývoje vodíku, a také se rozpouští v koncentrované H2SO4
PASIVACE: koncentrovaná NHO3, vzniká ochranná vrstva Al2O3
KOROZE: vrstvička oxidu hlinitého na povrchu jej chrání před korozí
Oxid hlinitý – odrůdy korundu (rubín, safír, smaragd, topas, ametyst)
Thallium (Tl)
VÝROBA: elektrolyticky
Tahllium je prudce jedovaté (poškozuje nervový systém, krevní oběh, vypadávání vlasů)
Prvky I. B skupiny
- „mincovní kovy“, ušlechtilé
Měď (Cu)
VÝROBA: pražením sulfidické rudy a dále se elektrolyticky rafinuje
ROZPOUŠTĚNÍ: za horka v konc. H2SO4, HNO3
KOROZE: dlouhodobým působením vlhkého vzduchu se pokrývá zelenou vrstvičkou měděnky (Socha Svobody)
Modrá skalice – nejdůležitější měďnatá sloučenina"

Poznámka

Práce je rozdělená na části podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5256d1cc6d67d.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Kovy.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse