Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kovy - železo a ocel - výpisky z přednášek

Kovy - železo a ocel - výpisky z přednášek


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek z chemie. Formou velmi stručných hesel jsou charakterizovány kovy, jejich získávání. Popsána je chemická úprava rudy. Práce se dále zmiňuje o železu a oceli, jejich výrobě i vlastnostech. Povrchně informuje o principech fungování vysokých pecí.

Obsah

1.
Kovy
1.1.
Jak se získávají kovy
1.2.
Rudy, které nejsou oxidy
1.3.
Chemická úprava rudy
2.
Železo
2.1.
Výroba
3.
Vysoká pec
4.
Ocel
4.1.
Způsoby výroby
4.2.
Vlastnosti
4.3.
Druhy

Úryvek

"ŽELEZO
- Nejrozšířenější kov

- Vyrábí se z rud, které obsahují oxid železitý (Fe2O3) a z těchto rud se získává redukcí oxidem uhelnatým nebo uhlíkem

- Vyrábí se ve vysokých pecích

Fe2O3 + 3CO --> 2 Fe + 3 CO2
Fe2O3 + 3C --> 2 Fe + 3 CO

VYSOKÁ PEC

- Z hora je nepřetržitě plněna koksem (uhlík) rudou a vápencem (CaCO3)

- Do spodní části je vháněn vzduch (kyslík)

- Suroviny se vysuší, ruda se redukuje na železo, železo se taví a roztavené se odvádí z pece
- Surové železo obsahuje uhlík, fosfor, síru, křemík
- Je křehké a taky tvrdé

- Odlívá se do forem (vzniká litina)

- Použití : Potrubí, kuchyňské nádobí, topení…

OCEL

- Většina surového železa se zpracovává v ocelárnách na ocel"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490cdf4c05c33.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Kovy_prednasky.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse