Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Krakatit - Karel Čapek

Krakatit - Karel Čapek


Kategorie: Ostatní literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. , Ostrava

Charakteristika: Práce se zaměřuje na stručný rozbor díla Krakatit od Karla Čapka.

Obsah

1.
Literární teorie
2.
Literární historie
3.
Literární kritika

Úryvek

"autor: Karel Čapek
dílo: Krakatit
ilustrace: Václav Pátek
nakladatelství: Státní nakladatelství dětské knihy
místo, rok: Praha 1966

l. LITERÁRÁNÍ TEORIE
1. Literární druh, žánr, forma
1) druh: epika
2) žánr: román
3) forma: próza
2. Kompoziční plán
1) rozsah díla: 243 stran, kniha je členěna do 54 kapitol, které jsou označeny římskými číslicemi
2) kompoziční postupy: většinou chronologické, občas retrospektivní
3) vztah dějových linií: řetězový, události na sebe navazují
3. Tematický plán
1) téma: vědecko-technický pokrok, válečné události, milostný podtext
2) hlavní myšlenka: ukázat nebezpečí zneužití vědy pro válečné účely
3) motivy:biblické, pohádkové
4) místo: Praha, Týnec, Balltin
5) postavy: Prokop – génius, snílek, hodný, podivný
Tomeš – prospěchář, lakomý, závistivý, škodolibý
Anči – mladá, nevinná, tajemná
princezna Wille – lakomá, zlá
Daimon – zlý, pokušitel, démon
6) děj: Děj začíná v Praze, odkud Prokop odjíždí do Týnce, kvůli nemoci. Potom co se vyléčí, míří do Balltinu, kde musí Krakatit vydat k válečným účelům. Sice se mu podaří uprchnout, díky princezně Wille, ale vzápětí se ocitne u Daimona. Prokop odmítne přenechat Krakatit vojenským účelům a i přes výhodné nabídky a výhružky svůj názor nezmění.
4. Jazykový plán
1) vrstva ČNJ: spisovná
2) stylové rozvrstvení slovní zásoby: odborné názvy, knižní výrazy
3) textové prostředky: popisný a vyprávěcí postup, rychlé dialogy, monology Prokopa, přímá řeč, plynulost až splývavost díky častým středníkům místo tečky
4) pojmenování: metafory

ll. LITERÁRNÍ HISTORIE
1. Společensko-historické pozadí: zárodek díla vzniknul pravděpodobně již během roku 1921 během psaní Továrny na absolutno
2. Autor: prozaik, dramatik, žurnalista a překladatel, studoval filozofii, pracoval v redakci Národních listů, později v Lidových novinách. Další tvorba: Továrny na absolutno, RUR, Ze života hmyzu
3. Inspirace daným literárním dílem: film Krakatit O. Vávra a K. Höger, 1948, téma bylo také zpracováno ve filmu Temné slunce, O. Vávra, 1980, v literatuře se utopistické próze věnovali dále J Nesvadba, O. Neff a V. Páral

lll. LITERÁRÁNÍ KRITIKA
1. Dobové vnímání díla: Po svém vydání byl román nejslavnějším a nejčtenějším románem Karla Čapka."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52fcfe1ee544f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Krakatit.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse