Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krátké pojednání o kanadské společnosti

Krátké pojednání o kanadské společnosti


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se soustředí na hlavní rysy kanadské společnosti a procesy, které se na jejím utváření podílely a podílejí. Věnuje se hlavně imigraci v minulosti i dnes, dále jazyku, náboženství a kanadskému multikulturalismu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Imigrace
2.1
Imigrační vlny
2.2
Imigrace v nedávné minulosti
2.3
Rozšíření imigrantů v Kanadě
3.
Jazyk
4.
Náboženství
5.
Multikulturalismus

Úryvek

"Rozšíření imigrantů v Kanadě
Imigranti nejsou zdaleka rozšířeni po celé Kanadě. Většina jich pobývá v Ontariu (více než polovina), Britské Kolumbii, Québecu a Albertě. Směřují spíše do velkých měst, relativně málo jich žije v malých městech či na venkově. V roce 1996 více než polovina imigrantů sídlila v Torontu, Montréalu a Vancouveru, tvoříc zde komunity, které bychom v menších urbánních centrech těžko hledali.
Nově příchozí lidé do Kanady jsou do městských center hlavně přitahováni množstvím pracovních příležitostí a také v neposlední řadě sem směřují kvůli sociální síti jejich přátel a příbuzných.

Jazyk
Jazyk je klíčovým prvkem etnicity. Jazyk je vskutku nejsilnějším pojítkem s minulostí a nástrojem udržení kultury. Oficiální jazyky v Kanadě jsou angličtina a francouzština. Asi 85% kanadské populace jeden z těchto jazyků v běžném životě používá. Zbytek populace užívá jazyku jiného.
V Kanadě existuje množství francouzských organizací, které si kladou za cíl chránit a podporovat jejich jazyk a kulturu. Dle ústavy z roku 1982 organizace tohoto typu dostávají příspěvky od federální správy k financování jejich kulturních a vzdělávacích aktivit.
Jazyky nemající status jazyka úředního jsou ve společnosti hůře udržitelné, s postupujícím časem mají čím dál tím méně mluvčích. Tohoto problému si je vědoma i kanadská vláda, proto poskytuje finance pro podporu jazykových kursů a jiných aktivit. Bohužel zůstává však faktem, že již v Kanadě narozeni členové etnik, druhá či třetí generace imigrantů, neovládají jazyk svých rodičů a prarodičů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_demx0002.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kanadska_spolecnost.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse