Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kreslení v AWT

Kreslení v AWT


Kategorie: Programování

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá kreslením v AWT. Používá AWT PaintCanvas. Obsahuje kreslicí applet.

Obsah

1.
Kreslení v AWT

Úryvek

"package demo;

import java.applet.Applet;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;


/**
* Hlavní třída programu SimpleDraw .
* @user
* @version JDK 1.1
*/
public class SimpleDraw extends java.applet.Applet {
/**
* Metoda init() se volá, je-li program spuštěn jako applet.
* @see java.awt.Frame
* @see java.awt.Button
* @see java.awt.Canvas
*/
public void init() {
// vytvoření plátna -- plochy pro kreslení
PaintCanvas paintCanvas = new PaintCanvas();

// vytvoření tlačítka s nápisem "Clear"
Button button = new Button("Clear");

// registrace plátna jako příjemce události při stisku tlačítka
button.addActionListener(paintCanvas);

// nastavení layout manageru
setLayout(new BorderLayout());

// vložení plátna a tlačítka "Clear" do appletu-kontejneru
add(paintCanvas, "North");
add(button, "South");
}

/**
* Metoda main() se volá, je-li program spuštěn jako aplikace.
* Provádí totéž, co init() , pouze nejprve vytvoří okno ( frame ),
* do kterého umisťuje komponenty.
* @param args parametry příkazové řádky (nepoužito)
*/
public static void main(String[] args) {
Frame frame = new Frame("SimpleDraw");
PaintCanvas paintCanvas = new PaintCanvas();
Button button = new Button("Clear");

button.addActionListener(paintCanvas);
frame.add(paintCanvas, "North");
frame.add(button, "South");
frame.pack();
frame.show();
}
}"

Poznámka

Práce je psaná v Poznámkovém bloku. Jedná se o soubor Java.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44bf6f9a403e0.zip (2 kB)
Nezabalený formát:
Kresleni_v_AWT.java (5 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse