Křížovka: Buňka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje zábavné procvičení téma Buňka pomocí rychlé křížovky, součástí je i řešení.

Obsah

1.
Zadání
2.
Řešení

Úryvek

"1. Pohybová organela
2. Impregnace buněčné stěny
3. Nositel genetické informace
4. Organela obsahující rRNA a bílkoviny
5. Zrnka nebo kapky zásobních látek volně se pohybujících v cytoplasmě
6. Karyoplasma
7. Organely s vlastní DNA a ribozomy (původně to byly samostatné bakterie)
8. Zvláštní případ difúze (rychlé pronikaní vody)
9. Transport za spotřeby ATP
10. Protein
11. Bezbarvý plastid v hlízách
12. Tylakoidy naskládané nad sebou
13. Druh transportu (buňka pohlcuje látky z okolí)
14. Na této organele probíhá proteosyntéza
15. Tuky
16. Měchýřek s odpadními látkami
17. Kanálky v buněčné stěně sloužící ke komunikaci
18. Záhyby v mitochondrii
19. Výplň mitochondrií"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53fadec4a3a91.zip (296 kB)
Nezabalený formát:
Krizovka___Bunka.pdf (308 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse