Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Křížovka: Buňka (dělení a vlastnosti)

Křížovka: Buňka (dělení a vlastnosti)


Kategorie: Biologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje zábavné procvičení téma Buňka (dělení a vlastnosti) pomocí rychlé křížovky, součástí je i řešení.

Obsah

1.
Zadání
2.
Řešení

Úryvek

"1. Prostředí s vyšší koncentrací rozpuštěných látek, než je uvnitř buňky
2. Opak endocytózy
3. Buňky se 46 chromozomy
4. Smrštění živočišné buňky v prostředí popsaném v ot. 1
5. Dělící vřeténko + centriola = ???
6. Nepřímé dělení jádra
7. 3. fáze nepřímého dělení jádra
8. Reprodukce pohlavní a ???
9. Jev, kdy se membrána buňky umístěné v prostředí popsaném v ot. 1 odloučí od buněčné stěny
10. Druh transportu – usnadněná ???"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53fadcd5452b2.zip (208 kB)
Nezabalený formát:
Krizovka___Bunka__deleni_a_vlastnosti_.pdf (217 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse