Křížovka: Hmyz


Kategorie: Biologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje zábavné procvičení téma Hmyz pomocí rychlé křížovky, součástí je i řešení.

Obsah

1.
Zadání
2.
Řešení

Úryvek

"Motýl poskytující hedvábí
2. Typ ústního ústrojí motýlů
3. Řád hmyzu s larvami vyvíjejícími se ve schránkách ve vodě
4. Světélkování světlušek
5. Komár přenášející malárii
6. Predátor mšic
7. Nástroj včel či vos proti nepříteli
8. Hmyz s proměnou dokonalou
9. První pár křídel brouků
10. Drobná noční motýl živící se přírodními tkaninami
11. Klidové stádium u proměny dokonalé
12. Zástupce blanokřídlých, který dělá hálky na růžích
13. Noční motýl
B
O
U
R
E
C
S
A
C
Í
C
H
R
O
S
T
Í
C
I
B
I
O
L
U
M
I
N
I
S
C
E
N
C
E
A
N
O
F
E
L
E
S
Z
L
A
T
O
O
Č
K
O
Ž
I
H
A
D
L
O
H
O
L
O
M
E
T
A
B
O
L
A
K
R
O
V
K
Y
M
O
L
K
U
K
L
A
Ž
L
A
B
A
T
K
A
M
Ů
R
A"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f1a859e8348.zip (205 kB)
Nezabalený formát:
Krizovka___Hmyz.pdf (214 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse