Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Křížovka: Viry a prokaryota

Křížovka: Viry a prokaryota


Kategorie: Biologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje zábavné procvičení téma Viry a prokaryota pomocí rychlé křížovky, součástí je i řešení.

Obsah

1.
Zadání
2.
Řešení

Úryvek

"1. Nemoc způsobená živočišnými viry
2. Organismy získávající uhlík z CO2
3. Organela nacházející se jen v rostlinné buňce
4. Mimojaderná DNA prokaryot
5. Organela, ve které vzniká energie pro buňku
6. Fotosyntetické barvivo
7. Stavební látky cytoplazmatické membrány
8. Viry schopné zpětné transkripce
9. Zástupce sinic (český název)
10. Buňka s haploidním počtem chromozomů
11. Soubor buněk obalený slizem
12. Kulovitá bakterie (psáno česky)
13. Typ obalu prokaryotní buňky
14. Typ endoplazmatického retikula
15. Útvar, kterým se rozmnožují vláknité sinice
16. Pohybová organela buňky
17. Vchlípenina cytoplazmatické membrány u prokaryot
18. Místo vzniku bílkovin
19. Buňka sinic schopná vázat N2"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53fadd76b74bc.zip (221 kB)
Nezabalený formát:
Krizovka___viry_a_prokaryota.pdf (231 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse