Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krizový plán TRUHA, s. r. o.

Krizový plán TRUHA, s. r. o.


Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce je krizový plán zpracovaný pro společnost TRUHA, s. r. o. Součástí plánu je seznam možných krizových událostí, přidělení zodpovědnosti za vybrané činnosti a postupy jednání při krizové situaci či seznam linek tísňového volání.

Obsah

1.
Činnost firmy
2.
Seznam možných krizových událostí
3.
Odpovědnost osob
4.
Telefonní čísla
5.
Postupy při mimořádných událostech
6.
Autor krizového plánu

Úryvek

"Naše firma se zabývá především opravami oken a dveří a výrobou na zakázku (truhlářské práce, výroba palet a obalů, dřevěné podlahy,…). Také si sami zajišťujeme vlastní pořez dřeva.

Seznam možných krizových událostí

- Požár budovy
- Požár výrobního materiálu
- Přírodní katastrofy(povodeň, vichřice,..)
- Negativní publicita
- Výpadek elektřiny

Odpovědnost osob:

 Zaměstnance bude, v případě mimořádné události, informovat vedoucí výroby pan Ivan Sokol (pomocí světelné signalizace).

 Občané budou při vzniku mimořádné události informováni pomocí sirén, které jsou ovládány centrálně z pracovišť Hasičského záchranného sboru a na území města Přerova je možné ovládání hlasových (mluvících) sirén z dispečinku Městské policie Přerov.
Občan získá informace o charakteru možného ohrožení a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě (město Přerov – Městský úřad Přerov 581 268 710 – 12).
Tuto odpovědnost, podat informace o vzniku mimořádné události, má Ing. Milan
Bartoš, majitel firmy.

 Všichni zaměstnanci jsou při nástupu do zaměstnání poučeni o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s konkrétními předpisy."

Poznámka

Částečně zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f59c6f7f2a60.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Krizovy_plan_TRUHA.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse