Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Kruhový děj, práce plynu a tepelné motory

Kruhový děj, práce plynu a tepelné motoryKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na problematiku kruhového děje, práce plynu a tepelné motory. Také obsahuje příklady k procvičování středoškolského učiva z fyziky. Pomůckou jsou zde grafy.

Obsah

1.
Otázky
2.
Příklady

Úryvek

"1. Na obr. je nakreslen graf kruhového děje s ideálním plynem v diagramu p-V. Sled stavů plynu je ABCA. Určete a) práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou AB, b) práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou CA, c) práci, kterou plyn vykoná při kruhovém ději ABCA. [3,6 kJ, 0 kJ, 1,2 kJ]

2. Na obr. je nakreslen graf kruhového děje s ideálním plynem v diagramu p–V. Sled stavů plynu je ABCDA. Určete a) práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou AB, b) práci, kterou plyn vykoná při ději zobrazeném úsečkou BC, c) celkovou práci vykonanou při kruhovém ději ABCDA. [3,2 kJ, 0 kJ, 2,4 kJ]"

Poznámka

Příklady v textu jsou doplněny o výsledky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5238a50c93b23.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Kruhovy_dej_a_prace_plynu.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse