Krysař, Viktor Dyk


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Rozbor díla Krysař, jehož autorem je Viktor Dyk. Rozbor je vhodný ke státní maturitě z ČJ.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Další autorova tvorba
3.
Literární druh a žánr
4.
Okolnosti vzniku
5.
Inspirace
6.
Kompozice
7.
Jazykové prostředky
8.
Symboly
9.
Romantické prvky
10.
Charakteristika hlavních postav
11.
Klasicistní prvky
12.
Děj
13.
Buřiči

Úryvek

"Autor: -1877-1931
-na gymnáziu ho uřil Jirásek
-studoval na Karlově Univerzitě práva, avšak svůj život zasvětil žurnalistice literatuře a
politické kariéře.
-významný básník, prozaik a dramatik, kulturní a politický publicista, divadelní a literární kritik,
překladatel z francouzštiny a němčiny.
-1907 redigoval časopis Lumír, což mu vydrželo až do jeho smrti. Svá díla nicméně publikoval i
v jiných časopisech.
-V roce 1911 Viktor Dyk neúspěšně kandidoval za stranu Samostatnost ve volbách do říšské
rady.
-Brzy po volbách se stal důsledným stoupencem řešení české otázky, počítajícího s násilným
odtržením od rakouské monarchie.
-Během 1.sv války byl půl roku vězněn za podezření z velezrady
-zpočátku patřil k Buřičům
-zpočátku dekadentní poesie
-Během 1. sv války byl půl roku vězněn za podezření z velezrady
-po vzniku Československa zakládá NÁRODNĚ DEMOKRATICKOU STRANU.
-DÍLO:- úsečnost, satirik, pravidelný rytmický verš, díla zpravidla obsahují pointu
-Počátek jeho literární tvorby je spojen se značnou skepsí, která pramení z potlačení
omladinářských bouří v první polovině 90. let. Sbírky jsou spojovány s tvorbou skupiny
soustředěné kolem Moderní revue.
-HL.TÉMA: rozpor mezi ideálem a skutečností
-POEZIE: -začínal jako satirik a symbolista
-Síla života, A porta inferi ( před branami pekla)-dekadentní díla
-Satiry a sarkasmy- tvrdě kritizuje českou národní povahu pro její poddajnost
- Giuseppe Moro- nutno prosazovat ideál i v nepříznivých poměrech
- Válečná tetralogie- verše prosté,strohé, pointy
-Devátá vlna- vrchol poesie
-bez metafor, v závěru pointa
-melodické
- Buřiči- sbírka dala název celé generaci
LYRIKO-EPIKA: Milá sedmi loupežníků
DRAMATIZACE: Zmoudření Dona Quijota
NOVELY:Krysař, Píseň o vrbě
LIBRETO: pro Janáčkovu operu Výlety páně Broučkovy
Lit. druh: Epika
Lit žánr: Novela-je prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka, s níž se
někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustřeďuje na jeden
jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh. Tomu se věnuje dramaticky, sevřeně,
stupňuje ho až do překvapivého dějového zvratu (tzv. bod obratu), který je základem
kompozice novely, a do závěrečné pointy.
Okolnosti vzniku: Krysař vznikl na základě pravdivé saské staroněmecké pověsti( asi 13.st.), která
vypráví Krysaři, který vyčistil město Hameln od krys a když mu nezaplatili odvedl
jejich děti a zavřel je v jeskyni odkud se nikdy nedostaly( nebo je utopil a nebo je
vrátil poté co mu radní zaplatili slíbenou odměnu)
-V Hamelnské katedrále se nachází vitráž s tématikou pověsti
-Historickým jádrem pověsti může být bitva u Gedemunde, kde padl výkvět
hamerské mládeže nebo křížová výprava dětí
-Původně vycházela v časopise Lumír pod názvem PRAVDIVÝ PŘÍBĚH
- Pod názvem Krysař vyšla poprvé r.1915 v edici ZLATOKVĚT.
Inspirace:- 1996- muzikál Krysař- Daniel Landa
-1985- Krysař- československý loutkový film
- 2003- Krysař český film- který vznikl za jediný Silvestrovský den.
- Dyk se do určité míry inspiroval Goethem ( Faust- přichází ďábel pokušitel, ale Krysař
odolá , Utrpení mladého Verthra-nešťastná láska)
-pověstí se inspiroval i Františe Ladislava Čelakovský v básni Cikánova píšťalka-proti
germánské

Kompozice: -Chronologický postup v celém vyprávění. Gradace zřetelná jen ke konci příběhu
-26 kapitol
-EXPOZICE – Krysařův příchod do hanzovního města, Hamelnu, jeho seznámení s
a dívkou Agnes.
KOLIZE – Vyhnání krys, nezaplacení krysaři, chce si s městem vyrovnat účty, ale rozhodl
se jej ušetřit kvůli lásce k Agnes.
KRIZE – Agnes řeší své problémy (vztahy ke svým milencům) sebevraždou.
ZÁVĚR – Krysař se rozhodne Agnes následovat, při tom hraje na svou píšťalu a strhává
tak do svého průvodu všechny obyvatele města (kromě Jörgena a jednoho
nemluvněte). Krysař a jeho následovatelé končí v propasti. Po této události
nachází Jörgen jedno opuštěné dítě a začíná mu hledat matku, která by mu
mohla dát napít."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d609432cc37.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Krysar_Dyk.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse